BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyński Tomasz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Jakość kształcenia akademickiego a rynek pracy
Service Quality, Higher Education and Employability
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 185-194, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Jakość kształcenia, Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Inflacja
Quality education, Labour market, University graduate employment, Inflation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Student, kończąc uczelnię, poszukuje pracy zgodnie z ukończonym kierunkiem. Absolwent z dyplomem winien być przygotowany do podjęcia pracy najlepiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mówi teoria. Tak jednak nie jest, na co wskazuje praktyka i co ciągle podkreślają pracodawcy, którzy potrzebują kilku lub kilkudziesięciu miesięcy, by odpowiednio przygotować nowozatrudnionego absolwenta. Oczekiwania absolwentów, niedostosowanie umiejętności i wiedzy w znacznym stopniu rozmijają się z faktycznymi oczekiwaniami pracodawców. W tej sytuacji wiele osób nie jest w stanie odnaleźć się w labiryncie możliwości i ofert na rynku pracy, a czas jej poszukiwania zwiększa się i działa na niekorzyść młodego człowieka. Czy dynamicznie rozwijająca się gospodarka i szybko zmieniająca się rzeczywistość prowokują luki w nauczaniu? Czy zdobyta wiedza w czasie studiów w dniu poszukiwania pracy jest już tak bardzo nieaktualna? Zarówno pracodawcy jak i uczelnie zwracają uwagę na narastający problem. Sytuacja ta skłania do wspólnego poszukiwania rozwiązań i jest dobrze znana uczelniom wyższym, które wspólnymi siłami próbują tworzyć rożne narzędzia, by spełniły one oczekiwania pracodawców i pozwoliły absolwentom szybko znaleźć pracę. Naturalną koleją rzeczy jest dążenie absolwentów do znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów, ale czy zostali oni odpowiednio przygotowani do spotkania z pracodawcą?(abstrakt oryginalny)

Currently the situation of students and graduates on the job market is particularly difficult. Due to the construction of the way the studies are organized, a large gap is left between what the student is capable of in practice as compared to his/her theoretical knowledge. On one hand students are expected to complete their studies with practical know-how, while at the same time they are not given much opportunity to broaden their horizons in this manner during the studies. An employer is more willing to hire a graduate who is unburdened by any of his studies anymore (expecting him to have complete practical preparation), while at same time not willing to provide this practical knowledge during the studie.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Minkiewicz B., Błędowski P. (red.): Absolwenci SGH na rynku pracy. SGH Warszawa, 2008.
 2. Aleksandrowicz-Pędich L., Lewicka-Mroczek E.: Dziesięć lat później: losy zawodowe absolwentów pierwszego rocznika studentów NKJA w Białymstoku. Jęz. Obce Szk., nr 3, 2003, ss. 52-54.
 3. Żyra J. (red.): Analiza losów zawodowych absolwentów - narzędzia i metody w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wyd. Biuro Karier, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 4. Antonelli G., Camillo F., Cammelli A., Di Francia A., Ghiselli S., Sgarzi M.: Graduates' employment and employability after the 'Bologna Process' reform. Evidence from the Italian experience and methodological issues. University of Lubljana, Słowenia. 2009.
 5. Arendt Ł.: Uczelnia przyjazna pracodawcom. Raport z badań, IPiSS, Warszawa 2010.
 6. Athiyam A.: Linking student satisfaction and service quality perception: the case of university education. European Journal of Marketing, 1997
 7. Augustyn A., Gruszczyński L., Muster R.: Diagnoza edukacji i rynku pracy w woj. śląskim. Raport z badań realizowanych w ramach projektu "Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku", Kaga Druk, Katowice, Jastrzębie Zdrój 2010.
 8. Bartz B.: Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia. Wyd. Nauk. NOVUM, Płock 2000.
 9. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2010. GUS, Warszawa 2011.
 10. Bourdieu P.: Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste. Polity-Cambridge-Massachusetts, 1998.
 11. Gmerek T.: Młodzież i dyplom akademicki. Społeczne konstrukcje sukcesu życiowego. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, A. Gromkowska- Melosik, T. Gmerek, Impuls, Kraków 2008.
 12. Brzezińska A.: Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia. Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Warszawa 2004.
 13. Ciekot K.: Funkcje ewaluacji w zapewnieniu jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 14. Donert K.: Aspects of the state of geography in European higher education. Tuning geography: a report of findings and outcomes, Herodot, Liverpool 2007.
 15. Gedye S., Chalkley B.: Employability within Geography, Earth and Environment al Science. GEES, University of Plymouth, 2006.
 16. Gedye S., Fender E., Chalkley B.: Geography and jobs: undergraduate expectations and graduate experience. Journal of Geography in Higher Education, 28, nr 3, 2004, ss. 381-396.
 17. Jakubowska A., Rosa A.: Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk, Zeszyty Naukowe WSB, 2011, 14, 29-43.
 18. Joseph M., Joseph B.: Customer Perception of Service Quality In Higher Education: Strategie Implications. Journal of Customer Service in Marketing and Management, 2005.
 19. Koźmiński A.: Przyszłość niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 20. Kryńska E.: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. K. Jędralska, J. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki. Katowice, Prace Naukowe UE, 2011, 87-101.
 21. Kurek S., Rachwał T.: Development of entrepreneurship in ageing populations of The European Union. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 2011, 19, 397-405.
 22. Lepiech J.: Polityka edukacyjna wobec szkolnictwa wyższego, Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. red. B. Minkiewicz, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundusz Współpracy, Warszawa 2007.
 23. Młodzież na rynku pracy w 2008 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa, lipiec 2009.
 24. Paśko J.: Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb. Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej, (red.) B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, ss. 293-299.
 25. Morawski R.Z. (oprac.): Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 26. Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004. Komunikat z badań CBOS, maj 2004.
 27. Zarycki T.: Kapitał kulturowy - założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre'a Bourdieu. Psychologia Społeczna, 2009, 4, (1-2), 12-25.
Cited by
Show
ISSN
0137-2599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu