BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Źróbek Ryszard (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Selected Issues of Managing Agricultural Real Estate Comprising the State Treasury-Owned Agricultural Real Estate Resources in Poland
Wybrane problemy zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Polsce
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 75-83, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Nieruchomości rolne, Zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka nieruchomościami, Nieruchomości gruntowe, Skarb Państwa
Agricultural real properties, Real estate management, Real estate economy, Ground real estate, State Treasury
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polskie rolnictwo wciąż oczekuje na zasadniczą reformę swojej struktury. Bardzo ważne dla rolnictwa było wprowadzenie w 1990 r. rynkowych zasad gospodarowania. Począwszy od 1 stycznia 1992 r., rozpoczęto wprowadzanie efektywnych zmian w przepisach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła nieruchomości rolne należące do państwa. W pracy skoncentrowano się na zasadach gospodarowania tymi nieruchomościami.(abstrakt oryginalny)

Polish agriculture is still waiting for the general reform of its structure. Very important for Polish agriculture was implementation of market principles in the Polish economy after 1990. From 1 January 1992 started the effective changes of the Law of Managing Agricultural Real Estate of the State Treasury. The Agricultural Property Agency was to take over the whole agricultural real estate owned by the State. Some information concerning land management the State Land by the Agency was done in the paper.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J.: Land management in Poland in period of transformation. 2008, [on-line:] www.igipz.pan.pl/rolnic.
  2. Możdżeń-Marcinkowski M.: Agencja Nieruchomości Rolnych (A.P.A.). Zakamycze, Kraków 2003.
  3. Tomczak F.: The legislative framework for agricultural Transition in Poland. The University of Liverpool Working Paper No. 16, Liverpool 2000.
  4. Źróbek R.: Land Policy and Privatization and Restructuring of State Farms. [in:] The working papers of World Bank, Warsaw 1990.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu