BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabińska Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Subwencje a polityka strukturalna
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Państwo w gospodarce rynkowej, 1992, s. 123-137
Keyword
Polityka strukturalna, Subwencje, Gospodarka
Structural policy, Subsidies, Economy
Company

Abstract
Subwencje są legalnym instrumentem polityki gospodarczej w krajach o gospodarce rynkowej. Obejmują one różnego rodzaju świadczenia pieniężne na rzecz określonych przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych, a także ulgi podatkowe przyznawane obydwu tym podmiotom, będące równoznaczne ze zrzeczeniem się przez państwo określonej wielkości wpływów podatkowych. Przy szerokim rozumieniu, jako subwencje traktuje się także takie przedsięwzięcia, które wykazują podobieństwo do subwencji, a mianowicie: ustawową kontrolę cen, regulację rynkową, pokrywanie strat przedsiębiorstw, ochronę celną czy inne z zakresu polityki handlowej, jak np. porękę. Z punktu widzenia polityki finansowej subwencje są uzasadnione jedynie wówczas, gdy służą nadrzędnym celom ogólnospołecznym, takim jak wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, sprawiedliwy podział dochodu. Część ekonomistów o proweniencji liberalnej uważa, że subwencje są uzasadnione jedynie w sytuacji wystąpienia zagrożeń w gospodarce. Skrajni liberałowie sądzą, że w razie wystąpienia zagrożeń w gospodarce należy pozostawić ją samej sobie, według zasady Laisez faire, laissez passer i czekać aż poprzez żywiołowo uruchomione przez rynek procesy dostosowawcze ukształtuje się nowa równowaga. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Thormählen T., Wie weit ist der Subventionsabbau vorangekommen? "Wirtschaftsdienst" 1987.
 2. Rüstow A., Eingriff ist schwäche."Finanzarchiv" 1986.
 3. von Armin H., Subventienen. "Finanzarchiv" 1986.
 4. Bulletin der Presse und Informationsdienst des Bundes" 1977.
 5. Subventionen in Europa. "Ifo-schnelldienst" 1985, nr 32.
 6. Galbraith J.K.: Why the Right is Wrong. "The Guardian" z 06. 01. 1990.
 7. Wiadomości i propozycje. "Przegląd Techniczny" 1989, nr 15-16., s, 45.
 8. Umorientierung der Subventionspolitik des Bundes. "DIW-Wochenbericht" 1989, nr 35.
 9. Thies Thormählen. Wie weit ist der Subventionsabban vorangekommen? "Wirtschaftsdienst" 1987, nr 12.
 10. Schiller K., Die Grenzen der Wirtschaftspolitik aus der Sicht der Wirtschaftspolitiken "Schreizerische Zeitschrift für Vollkswirtschaft und Statistik" 1980, nr 8.
 11. Sachverständigenrat. "Jahresgutachten" 1980.
 12. Rüstow A., Wirtschaftspolitik, Eingriff ist Schwäche. "Wirtschaftswoche" 1986, nr 1-2.
 13. Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej. Warszawa 1989.
 14. Bulletin des Presse und Informationsdienst. Bonn 1973, nr 136
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu