BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchnowska Dorota (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce - projekt badania
Evaluation of E-recruitment Level Among the Largest Companies in Poland - Project of Research
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 25-38, tab., bibliogr. 37 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Rekrutacja pracowników, Serwisy społecznościowe, e-rekrutacja
Employee recruitment, Social networking, e-recruitment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany zachodzące na rynku pracy powodują, że firmom coraz trudniej jest pozyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Aby dotrzeć do właściwych kandydatów, wykorzystują one nowoczesne rozwiązania IT, takie jak systemy ATS (applicant tracking system), czyli rozwiązania wspierające procesy rekrutacyjne. Umożliwiają one między innymi publikację ofert pracy w Internecie - na firmowych stronach www, portalach pracy i biznesowych serwisach społecznościowych - oraz przyjmowanie zgłoszeń kandydatów za pośrednictwem tych kanałów. W niniejszym artykule zaprezentowano ewolucję wykorzystania możliwości Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych, w rekrutacji oraz przedstawiono projekt kompleksowego badania, którego celem jest analiza i ocena poziomu rozwoju e-rekrutacji w Polsce wśród największych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The changes taking place in the labor market cause that it is increasingly difficult to recruit employees with the right skills and competencies to companies. To reach the right candidates, they use modern IT solutions, such as ATS (Applicant Tracking System), which are supporting the processes of recruitment. Among others, they enable the publication of job offers on the Internet - on corporate websites, job portals and business social networking services - and apply for jobs online through these channels. This article presents the evolution of the use of the Internet, and particularly the social media, in the recruitment process and presents a projekt of comprehensive research, which aims is to analyze and evaluate of the level of development of e-recruitment in Poland among largest companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adecco Poland, Rynek pracy stałej w Polsce - najbardziej popularne stanowiska i wynagrodzenia, http://www.adecco.pl/SiteCollectionDocuments/Adecco_raportPP_2015_FIN.pdf, data odczytu 10.10.2015.
 2. Antal International, Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy 2013, http://news.antal.com/wp-content/uploads/2013/07/ASM-Report.pdf, data odczytu 19.11.2015.
 3. Arndt A., Crowdsourcing, czyli nowy wymiar HR, http://blog.goldenline.pl/2014/07/23/crowdsourcing-czyli-nowy-wymiar-hr/, data odczytu 10.09.2015.
 4. CBOS, Internauci 2015, Komunikat z badań, Nr 90, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF, dostęp dnia 15.09.2015.
 5. Cewińska J., Krasnova A., Grywalizacja w rozwoju edukacji - szanse i zagrożenia, [w:] Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczopsychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 6. Chmielecki M., Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych - wyniki badań, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 4(36)/2013.
 7. Chmielecki M., Sułkowski Ł., Tworzenie talent pipeline z wykorzystaniem mediów społecznościowych w świetle wyników badań, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia, Problemy zarządczo-ekonomiczne, Stor M., Listwan T. ( red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 349, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 8. Dicheva, D., Dichev C., Agre G., Angelova G., Gamification in Education: A Systematic Mapping Study, w: Educational Technology & Society, 18 (3)/2015, 75-88.
 9. Dziopak M., Nowa era (e-)networkingu, "Personel I Zrządzanie", nr 2/2015.
 10. Dziuba D.T., Crowdsourcing internetowy i jego ekonomiczno-społeczne implikacje. Segment rynku odpłatnego crowdsourcingu, "Informatyka ekonomiczna", nr 4/26, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 11. Eurostat; Special module 2013: enterprises - use of social media, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_cicce_bnf, dostęp dnia 21.09.2015.
 12. Forbes, 100-najwiekszych-firm-w-polsce-2014, http://www.forbes.pl/100-najwiekszychfirm-w-polsce-2014,ranking,175066,1,1.html, data odczytu 12.05.2015.
 13. Forbes, 10 najważniejszych trendów rekrutacyjnych w 2015 roku wg Hays Poland, http://kariera.forbes.pl/trendy-w-rekrutacji-2015-10-najwazniejszych-trendowrekrutacyjnych, artykuly,187752,1,1,6.html, data dostępu 10.09.2015.
 14. Gadomska-Lila K., Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1/2015, s. 25-39.
 15. GUS, Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce we wrześniu 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/miesiecznainformacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-we-wrzesniu-2015-r-,1,44.html, data odczytu 10.11.2015.
 16. Holm A.B., E-recruitment: Towards an Ubiquitous Recruitment Process and Candidate Relationship Management, [w:] "Zeitschrift für Personalforschung", 26(3)/2012, s. 241-259.
 17. Jeffery M., Rekrutacja 4.0, czyli spojrzenie w przyszłość, [w:] Rekrutacja 2012: narzędzia i trendy, http://hrstandard.pl/raport-rekrutacja-2012/, data odczytu 12.10.2015.
 18. Jobvite, 2014 Social Recruiting Survey, https://www.jobvite.com/wpcontent/uploads/2014/10/Jobvite_SocialRecruiting_Survey2014.pdf, data odczytu 12.10.2015.
 19. Jodłowska M., Media społecznościowe jako dodatkowy kanał pozyskiwania kandydatów, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.796, data odczytu 12.09.2015.
 20. Kemp S., Digital, Social & Mobile Worldwide in 2015, http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/, data odczytu 10.10.2015.
 21. Mazurek Sz., Crowdsourcing, czyli pozyskiwanie zasobów na rynkach sieciowych, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1/2015, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 22. Mind Commerce, Social, Mobility, Analytics and Cloud (SMAC): Market Opportunity Analysis and Forecasts 2015 - 2020, http://www.researchandmarkets.com/research/cvskjp/social_mobility, dostęp dnia 10.09.2015.
 23. Młynarczyk M., Gamifikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Game Industry Trends 2013, NoNobos.pl, http://spoti.pl/dokument/10688/raport-game-industry-trends-2013, data odczytu 15.09.2013.
 24. Paharia R., Lojalność 3.0. Jak zrewolucjonizować zaangażowanie klientów i pracowników dzięki big data i grywalizacji, MT Biznes Ltd., Warszawa 2014.
 25. Pankiewicz M., Gamifikacja - tymczasowy trend czy długofalowa strategia, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 2/2015, s. 123-132.
 26. PBI/Gemius, Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2014, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanelpbigemius-za-lipiec-2014.html, dostęp dnia 20.09.2015.
 27. PBI/Gemius, Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2014, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanelpbigemius-za-styczen-2014.html, dostęp dnia 20.09.2015.
 28. PBI/Gemius, Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2015, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanelpbigemius-za-lipiec-2015.html, dostęp dnia 20.09.2015.
 29. PBI/Gemius, Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2015, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanelpbigemius-za-styczen-2015.html, dostęp dnia 20.09.2015.
 30. Pieńkowska J., Pięć stopni oddalenia czyli krótki przewodnik po social media dla rekrutera, "Personel i Zarządzanie", nr 8/2015, s.56-60.
 31. Rogala A., Tajemnice gamifikacji, http://my3miasto.pl/biznes/tajemnice-gamifikacji/, dostęp dnia 03.08.2015.
 32. Schawbel D., Personal Branding 2.0, Helion, Gliwice 2012.
 33. Sendrowicz B., Raport GazetaPraca.pl: kto, kogo i jak podgląda w sieci, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,14353922,Raport_GazetaPraca_pl__kto__kogo_i_jak_podglada_w.html, data odczytu 21.12.2014.
 34. Suwa M., Pokolenie Y na polskim rynku pracy, [w:] Pokolenia na rynku pracy Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 35. Woźniak J., Rekrutacja - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 36. Woźniak J., Crowdsourcing - IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1/2014, s. 41-55.
 37. Woźniak J., Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 2/2015, s. 11-33.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu