BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geruzel-Dudzińska Beata (Uniwersytet Gdański, doktorantka)
Title
Przypadek banku Palmas z Brazylii jako sposób na walkę z lokalnym kryzysem XXI wieku
Bank Palmas Case from Brazil as a Way to Fight with Local Crisis the XXI Century
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 69-77, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Bankowość, Solidaryzm ekonomiczny, Solidaryzm społeczny, Rozwój lokalny
Banking, Economic solidarity, Social solidarity, Local development
Note
streszcz., summ.
Country
Brazylia
Brazil
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność Banku Palmas z Brazylii, który działając na zasadach demokratycznego uczestnictwa i poprzez wykorzystanie własnej waluty osiągnął wielki sukces. W obecnych czasach, gdzie większość krajów zmaga się ze skutkami mniejszych bądź większych kryzysów gospodarczych doświadczenia banku z Brazylii wykorzystującego koncepcje gospodarki solidarnej, mogą stać się ważną wskazówką dla Państw ogarniętych kryzysem. Celem autora było przedstawienie jak gospodarka solidarna zakładająca integrację producentów i konsumentów, w której krąży pieniądz może przyczynić się do walki z bezrobociem oraz do wzrostu dochodów i poziomu życia lokalnej społeczności. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the activities of the Bank Palmas from Brazil who, acting on the principles of democratic participation and by using its own currency achieved great success. In these times, where most countries are coping with a smaller or larger economic crisis, the bank's experience in Brazil, using concepts of solidarity economy, may be an important clue for crisis Countries. The aim of the author was to show how the solidarity economy which assumes the integration of producers and consumers, in which circulates money can contribute to the fight against unemployment and to increase incomes and living standards of the local community. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barca S., Conjunto Las Palmeiras, Fortaleza, Brazil: Banco Palmas, United Cities and Local Governments (UCLG), Grudzień, 2010.
  2. Barreto Souza R. & PorciunculaL., Microfinanse and Community Currency: The Case of Banco Palmas, Brazil, "The Asian Journal of Public Affaris" Vol. 6. No. 1 Singapur, Sierpień 2013.
  3. Braz J., Camara Neiva A., Teixiera Nakagawa C., Community development and social currency, Veblen Institute for Economic Reforms, Luty 2014.
  4. Câmara Neiva A., Braz J., Jamra Tsukumo D., Melo J,. Solidarity Finance and Public Policy: The Brazilian experience of community development banks, NGLS - The United Nations Non-Governmental Liaison Service, Genewa, Maj 2013.
  5. Cachicatar M., Luque Sanchez M.L., Panzuela Malgosa M., Palacios A., Pierce A., Roseo E., Developing a monitoring and evaluation system for Instituto Palmas., a Network of Community Development Banks in Brazil, Final Report: Economic and Political Development Concentration School of International and Public Affairs, Columia University, Maj 2012.
  6. Jayo M., Pozzebon M., Diniz E., Microcredit and Innovative Local Development in Fortaleza, Brazil: The Case of Banco Palmas, Canadian Journal of Regional Science, FGV-EAESP(Brazil) e HEC Montreal (Canada), Wrzesień 2009.
  7. Instituto Palmas, http://www.institutobancopalmas.org/
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu