BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klopott Magdalena (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Scrubbers as Shipowners' Response to the Sulphur Directive and Its Implications for the Waste Management in Baltic Ports
Scrubber'y jako odpowiedź armatorów na dyrektywę siarkową i ich implikacje dla gospodarki odpadami w portach bałtyckich
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady przemysłowe, Utylizacja odpadów
Waste management, Industrial waste, Waste utilization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje rozwój systemów do oczyszczania spalin ze statków tzw. scrubber'ów i skalę ich stosowania przez armatorów promów i ro-ro na Bałtyku. Wskazuje także na towarzyszącą im potrzebę zagospodarowania osadu powstającego w procesie oczyszczania. W artykule podkreśla się ograniczoność informacji o sposobie zagospodarowania tych osadów, a w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania ankietowego ukazuje stan przygotowania portów bałtyckich do ich odbioru oraz wyraża nadzieję, że sytuacja stopniowo będzie ulegać poprawie wraz z pojawianiem się nowych przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wskazuje się także na potrzebę zmian obowiązujących przepisów dotyczących portowych urządzeń do odbioru odpadów. (abstrakt oryginalny)

The paper investigates the recent developments in exhaust gas cleaning systems and the growing interests in scrubber installation among ferry and ro-ro shipowners operating on the Baltic Sea. This technology creates the need for reception of scrubber sludge, which is produced a longside with gas cleaning. The study states that the information about the disposal of scrubber waste is largely limited or vague and evaluates - on the basis of a questionnaire - the availability of port reception facilities for the disposal of waste from sulphur scrubbers at major Baltic Sea ports. The paper concludes that a review of current legislature on port reception facilities is absolutely necessary and expresses the hope that the situation will improve in the wake of recent environmental regulations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bureau Veritas, Exhaust Scrubbers: What you need to know, date not provided.
  2. EMSA, Discussion Paper-1st Ad-Hoc Working Group on Scrubbing Technology Brussels, 3 June 2013.
  3. http://www.egcsa.com, website of Exhaust Gas Cleaning Systems Association (access date 01.04.2015).
  4. Kjolholt J. et.al, Assessment of possible impacts of scrubber water discharges on the marine environment, Environmental Project No. 1431, 2012.
  5. Lloyd's Register, Understanding exhaust gas treatment systems. Guidance for ship-owners and operators, June 2012.
  6. MEPC.184(59), 2009 Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems, Adopted on 17 July 2009.
  7. Merk O., Shipping Emmission in Ports, Discussion Paper No. 2014-20, International Transport Forum,OECD, 2014.
  8. Mohn. H., Ship owners' Compliance strategies: Dynamics, facts, figures, presentation at BPO meeting: SECA is real now - first impressions of sulphur limits, Gdańsk, March 2015, Poland.
  9. Nilson T., Scrubbers. What do they mean to ports?, presentation during BPO Environmental Seminar, Gdańsk, March 2014, Poland.
  10. Wärtsilä, Exhaust Gas Scrubber installed onboard MT "Suula". Public test report., 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu