BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muszyński Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Architektura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego
Architecture of European System of Financial Supervision after the Global Economic Crisis
Source
Współczesna Gospodarka, 2015, vol. 6, nr 4, s. 79-85, rys., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF), Unia bankowa, Kryzys finansowy
European System of Financial Supervision (ESFS), Banking union, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia proces stopniowej przebudowy europejskiego systemu nadzoru finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego. Wobec daleko idących skutków światowej dekoniunktury koniecznym okazało się przeprowadzenie nowych dostosowań prawnych i instytucjonalnych. Prace legislacyjne doprowadziły do powstania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, którego zasadniczym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności sektora finansowego oraz ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. Koncepcją o szczególnym znaczeniu i skali oddziaływania jest również unia bankowa. Na przestrzeni kolejnych lat ma stać się już ponadnarodową organizacją o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i politycznym. (abstrakt oryginalny)

This paper indicates how the last global financial crisis has affected the european financial system. As the depression evolved it brought all the weaknesses in the system of financial supervision to the surface. Then it became clear that deeper integration of the banking system was strongly needed. To mitigate systemic stability risk and improve the coordination process with international organizations, the European Commission decided to establish the European System of Financial Supervision. However, it seemed that it was not sufficient to prevent from further fragmentation of the financial market in Europe. As a result, in 2012 the European Commission initiated the banking union, a new form of political and economic integration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janc A., Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  2. Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
  3. Zaleska M., Unia Bankowa, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2013.
  4. Zygierewicz M., Tylińska J., Pawlik K., Raport o sytuacji ekonomicznej banków - Banki 2013, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2014, http://wib.org.pl/uploaded/publikacje/Raport_2013final.pdf, dn. 15.05.2015.
  5. Zielińska K., Droga do unii bankowej?-reformy systemu regulacji sektora bankowego, Ekonomia międzynarodowa, Zeszyt nr 4 (2013), http://ekonomia-m.pl/pdf/4.pdf, dn. 20.05.2015.
  6. Council of the European Union, Single Resolution Fund, Council agrees on bank contributions, Press Release ST 16645/14, PRESSE 634, Brussels, 9 December 2014, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 16645 2014 INIT, dn. 12.06.2015.
  7. Deloitte, The Single Supervisory Mechanism (SSM), Stronger together?, EMEA Centre for Regulatory Strategy, 2013, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-uk-the-single-supervisory-mechanism-stronger-together-2013-11.pdf, dn. 15.06.2015.
  8. European Banking Authority, Guidelines on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes, 28 May 2015, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1089322/EBA-GL-2015-10+GL+on+methods+for+calculating+contributions+to+DGS.pdf, dn. 18.06.2015.
  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010, Komisja Europejska, COM(2013) 520 final, 2013/0253 (COD), C7-0223/13, Bruskela, dnia 10.07.2013 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2013)0520_/com_com(2013)0520_pl.pdf, dn. 14.06.2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu