BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bácsi Judit (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Takács István (Károly Robert College, Hungary)
Title
Local Currencies in the Rural Economies
Lokalne waluty w gospodarkach wiejskich
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 19-24, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Finanse lokalne, Gospodarka lokalna
Local development, Local finance, Local economy
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Globalizacja otwiera rynek dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednocześnie międzynarodowe korporacje stają się największą konkurencją dla lokalnych firm. Kluczową rolę dla gospodarki rolnej odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, a jej kondycja jest istotna w kontekście kondycji lokalnych firm i ich kompetytywności. Przedstawiono najważniejsze wyniki oraz wnioski wynikające z ankiety przeprowadzonej w turystycznym regionie Północnego Balatonu - miejsca, w którym kilka lat temu wprowadzono lokalną walutę. Miało to na celu zweryfikowanie podejścia przedsiębiorców, będących częścią wspólnotowego systemu monetarnego oraz preferencji mieszkańców, akceptujących vouchery wspólnotowej jednostki monetarnej jako część ich wynagrodzenia i używających ich do nabywania dóbr i usług. Większość mieszkańców nie skłaniała się do stosowania lokalnej waluty, a jedynie niewielka jej część uważała, że przyczynia się to do wzrostu lokalnej gospodarki. Przedsiębiorcy nie byli zainteresowani uznaniem lokalnej waluty, nawet w obliczu dużej liczby akceptantów weksli, ze względu na ograniczoną możliwość jej zastosowania, jak również ze względu na wysoki koszt wykupu tych weksli. (abstrakt oryginalny)

Globalization has opened the market for small and medium size enterprises. However, global corporations have become the largest competitors for local companies. The key actors of rural economies are small and medium size enterprises. The condition of rural economies is significant in connection with the condition of local firms and their local competitiveness. This paper summarizes the most important results and conclusions of research into the North-Balaton touristic region - where a local currency was issued some years ago. It examines the attitudes of the entrepreneurs participating in a community currency system, and the preferences of habitants accepting the vouchers of a community currency as part of their wages and using them for purchasing goods and services. The most relevant conclusion is that most of the inhabitants do not prefer the local currency, and only a small portion of the inhabitants think that they contribute to the growth of the local economy by using the local currency. Many entrepreneurs are not interested in accepting the local currency because of the limited ability of utilization as well as its high transaction cost. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bácsi J., Herczeg I. 2014: Local currency as a tool of risk management in the small and medium enterprises sector, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, t. 16, vol. 3, 18-23.
  2. Collom E. 2011: Motivations and differential participation in a community currency system: the dynamics within a local social movement organization, Sociological Forum, 26(1), 144-168.
  3. Lietaer B. 2011: Currency solutions for a wiser world, [online], http://www.lietaer.com/other-languages/ english/, Received 24.03.2015.
  4. Seyfang G., Longhurst N. 2012: Growing green money? Mapping community currencies for sustainable development, Ecological Economics, 86, 65-77.
  5. Seyfang G. 2006: Sustainable consumption, the new economics and community currencies: Developing new institutions for environmental governance, Regional Studies, 40(7), 781-791.
  6. Williams C.C., Aldridge T., Tooke J., Lee R., Leyshon A., Thrift N. 2001: Bridges into work: An Evaluation of Local Exchange Trading Schemes (LETS), Policy Studies, 22(2), 119-132.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu