BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płaczek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sustainable Development in Business Models of Logistics Providers
Zrównoważony rozwój w modelach biznesu usługodawców logistycznych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 87-98, bibliogr. 9 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Issue title
Sustainable TSL
Keyword
Rozwój zrównoważony, Usługi logistyczne, Modele biznesowe
Sustainable development, Logistic services, Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Hiperdynamiczny rynek wymusza na usługodawcach logistycznych poszukiwania nowych sposobów mających na celu poprawę pozycji konkurencyjnej. Obserwując dotychczasowe działania usługodawców logistycznym można zauważyć, że podejmują oni liczne próby poszukiwania obszarów zapewniających im długookresową przewagę konkurencyjną. Niektórzy z nich swoją przewagę konkurencyjną dostrzegli w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie "czy wprowadzenie i działanie zgodnie z koncepcją zrównoważonego biznesu wpływa na pozycję konkurencyjną usługodawców logistycznych". Na poparcie tezy przytoczono przykłady działań wśród operatorów logistycznych.(abstrakt oryginalny)

The current super dynamic and ultra-competitive market requires logistics service providers to innovate in order to improve their competitive edge. Looking at their efforts a trend emerges of businesses putting their weight behind finding areas which could give them long-term competitive advantage. Some of them foresaw sustainable development as the concept of the future. This paper sets out to address the question "does implementation of and practices consistent with the concept of sustainable business translate to competitive advantage of logistics service providers." This question is addressed with help of real-life cases of logistics companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu, Diffin, Warszawa.
  2. Koźminski A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
  3. Płaczek E. (2012), Zrównoważony rozwój nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Politechnika Warszawska, Warszawa.
  4. Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, "Problemy Ekorozwoju", vol.1 no. 2, pp. 47-57.
  5. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
  6. TSL Biznes 2013/12, http://www.tslbiznes.pl/gazeta/numery-archiwalne.html.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska Art. 3, Dz.U. 129 nr 902 (Environmental Protection Law of 2001 (consolidated text, Dz.U. No 129 of 2006, item 902)).
  8. WCED (1987), Our common future, Oxford University Press, Oxford.
  9. Zadora H. (2005), Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu