BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balina Rafał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Farm Credit System - an Overviev on the U.S. Cooperative Banking System
The Farm Credit System - przegląd systemu bankowości spółdzielczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 31-36, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankowość, Banki spółdzielcze, Przedsiębiorstwo rolne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Banking, Cooperative banks, Agricultural enterprises, Financing enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie systemu bankowości spółdzielczej funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Badania dotyczyły struktury organizacyjnej systemu oraz jego podstawowych funkcji. Przeprowadzona analiza wykazała, że amerykańskie banki spółdzielcze koncentrują swoją działalność na finansowaniu działalności gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych przez udzielanie im kredytów. Większość (ponad 85%) struktury portfela kredytowego The Farm Credit System stanowiły kredyty w kwocie nieprzekraczającej 250 tys. USD. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the cooperative banking system functioning in the United States of America. Article was related to the organizational structure of the system and basal its functions. The analysis showed that the US cooperative banks are focus on their activities on financing activities of farms and agricultural enterprises by providing them with loans. More than 85% of the loan portfolio structure of The Farm Credit System were loans in the amount not exceeding 250 thous. USD. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural Credit Act of 1987: Pub.L. 100-233, 101 Stat. 1568, enacted January 6, 1988.
 2. Anderlik J.M., Cofer R.D. Jr. 2014: Long-term Trends in Rural Depopulation and Their Impact for Community Banks, FDIC Quarterly, vol. 8, no. 2.
 3. Barnard F., Yeager E. 2013: The Role of Community Banks in Rural Indiana, Center for Rural Development, EC-768-W.
 4. Ely B. 2012: Farm Credit Watch, February 2012.
 5. Farm Credit Act of 1971. L 92-81, 85 Stat., 583, enacted December 10, 1971.
 6. Farm Credit Administration, [online], http://www.fca.gov, accessed 15.05.2014.
 7. Farm Credit System 2014. Annual Information Statement. 2015: Federal Farm Credit Banks Funding Corporation, New Jersey.
 8. Federal Farm Loan Act of 1916, L 64-158, 39 Stat., 360, enacted July 17, 1916.
 9. Keeton W., Harvey J., Willis P. 2003: The Role of Community Banks in the U.S. Economy, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 10. USDA-FSA. Emergency Loan Program. 2011: Washington DC, U.S. Department of Agriculture, Fact Sheet.
 11. Walser J., Anderlik J. 2004: The Future of Banking in America, FDIC Banking Review, vol. 16, no. 3.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu