BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauli Urban (Cracow University of Economics)
Title
Working in SMEs as a Way to Improve Employability
Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 6, s. 97-110, tab., bibliogr. 28 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zatrudnialność, Rozwój, Kompetencje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kompetencje pracownicze
Employability, Development, Competences, Small business, Employees competencies
Note
The research was financed by funds provided by the Polish National Science Center: Grant No. DEC-2012/07/d/HS4/00789
summ., streszcz.
Abstract
Dynamiczne zmiany w otoczeniu skutkują poszukiwaniem przez organizacje nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Za główny czynnik budujący pozycję firmy uważane są obecnie aktywa niematerialne, a w szczególności kapitał ludzki, czego efektem jest wzrost oczekiwań pracodawców względem kompetencji pracowników. Powoduje to, że posiadanie ogólnych kompetencji jest niewystarczające do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu zatrudnialności. W artykule przedstawiono możliwości podnoszenia zatrudnialności poprzez pracę w MŚP. Organizacje te, ze względu na swoją specyfikę, kreują unikalne systemy pracy, które mogą tworzyć warunki do rozwoju pożądanych obecnie kompetencji. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes on markets cause organizations to search for sources of competitive advantage in intangible assets. These mostly correspond to human capital. As a result, the number, scope, and characteristics of required competences differ among branches and organization types. This is why generic competences stemming from knowledge obtainable by way of formal education are not enough to achieve an appropriate level of employability. In this article it is the possibility of improving employability by working in SMEs that is analyzed. SMEs create specific work systems that, because of their informality and flexibility, can provide an opportunity to improve competences crucial for modern organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beltrán-Martín I. and Roca-Puig V. (2013), "Promoting Employee Flexibility through HR Practices," Human Resource Management, Vol. 52, No. 5.
 2. Boyatzis R. (1982), The Competent Manager, New York, John Wiley and Sons.
 3. Buelens M. and Van den Broeck H. (2007), "An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations," Public Administration Review, Vol. 67, Issue 1.
 4. Capaldo G., Iandoli L., and Zollo G. (2006), "A Situationalist Perspective to Competency Management," Human Resource Management, Vol. 45, No. 3.
 5. Cappelli P. (2005), "Will There Really Be a Labor Shortage?" Human Resource Management, Vol. 44, No. 2.
 6. Clarke M. (2008), "Understanding and Managing Employability in Changing Career Contexts ", Journal of European Industrial Training, Vol. 32, No. 4.
 7. Delamare le Deist F. and Winterton J. (2005), "What is Competence?" Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1.
 8. Foley S., Ngo H., and Li R. (2012), "The Adoption of High Performance Work Systems in Foreign Subsidiaries," Journal of World Business, No. 47.
 9. Garavan T. N., Morley M., Gunnigle P., and Collins E. (2001), "Human Capital Accumulation: The Role of Human Resource Development," Journal of European Industrial Training, Vol. 25, Issues 2/3/4.
 10. Helyer R. and Lee D. (2014), "The Role of Work Experience in the Future Employability of Higher Education Graduates," Higher Education Quarterly, Vol. 68, No. 3.
 11. Hill R. and Stewart J. (2000), "Human Resource Development in Small Organizations," Journal of European Industrial Training, Vol. 24, No. 2-4.
 12. Marzec I. (2010), "Zatrudnialność jako czynnik bezpieczeństwa zatrudnienia i sukcesu na współczesnym rynku pracy" [Employability as a factor of employment safety and success on the contemporary labor market], Zeszyty Naukowe Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach [University of Labor Safety Management in Katowice Scientific Papers], No. 1 (6).
 13. Marzec I., Jędrzejowicz P., Van der Heiden В. I. J. M., Bozionelos N., Knauth P., Scholarios D., and Van der Schoot E. (2009), "Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach" [ICT specialists in Polish small and medium enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
 14. McLarty R. and Dousios D. (2006), "Dynamics and Patterns of Skills Within Small and Medium-Sized Enterprises," Strategic Change, No. 15.
 15. Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji [The concept of career development within an organization], Cracow, CUE Press.
 16. Nauta A., Van Vianen A., Van der Heijden В., Van Dam K., and Willemsen M. (2009), "Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self-Efficacy," Journal of Occupational and Organizational Psychology, No. 82.
 17. Pajo K., Coetzer A., and Guenole N. (2010), "Formal Development Opportunities and Withdrawal Behaviors by Employees in Small and Medium-Sized Enterprises," Journal of Small Business Management, No. 48(3).
 18. Patel C. P. and Conklin B. (2012), "Perceived Labor Productivity in Small Firms-The Effects of High-Performance Work Systems and Group Culture through Employee Retention," Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 36, Issue 2.
 19. Patel P. C. and Cardon M. S. (2010), "Adopting HRM Practices and Their Effectiveness in Small Firms Facing Product-Market Competition," Human Resource Management, Vol. 49, No. 2.
 20. Pauli U. (2014), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [The role of training in small and medium enterprise development], Cracow, CUE Press.
 21. Pocztowski A. and Pauli U. (2014), "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach" [The professionalization of human resource management in small and medium enterprises], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 3-4.
 22. Sandberg J. (2000), "Understanding Human Competence at Work: An Interpretative Approach," Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 1.
 23. Sandberg J. and Pinnington A. H. (2009), "Professional Competence as Ways of Being: An Existential Ontological Perspective," Journal of Management Studies, Vol. 46, No. 7.
 24. Sheehan M. (2014), "Human Resource Management and Performance: Evidence from Small and Medium Sized Firms," International Small Business Journal, Vol. 32, No. 5.
 25. Spencer L. and Spencer S. (1993), Competence at Work: Models for Superior Performance, New York, John Wiley & Sons, Inc.
 26. Van der Heijde С. M. and Van der Heijden B. I.J. M. (2006), "A Competence-Based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability," Human Resource Management, Vol. 45, No. 3.
 27. Wiśniewska S. (2015), "Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty" [Employability - definition, dimensions, and determinants], Edukacja Ekonomistów i Menedżerów [Education of Economists and Managers], Vol. 35, No. 1.
 28. Yi X. and Wang S. (2015), "Revisiting the Curvilinear Relation between Job Insecurity and Work Withdrawal: The Moderating Role of Achievement Orientation and Risk Aversion," Human Resource Management, Vol. 54, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu