BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golik-Górecka Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne - aspekty teoretyczne i praktyczne
Modern Marketing Strategies Real and Virtual Theoretical and Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015, nr 14 (63), s. 31-42, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Strategia marketingowa, Strategia przedsiębiorstwa, Marketing internetowy
Marketing strategy, Corporation strategies, e-marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na tle analizy bardzo istotnych wyników badań z Raportu Strategie marketingowe 2014 przedstawiono klasyfikację współczesnych strategii tak realnych i wirtualnych ujętych m.in. w rozszerzonej macierzy Ansoffa, czy też w proponowanych w postaci trzech obowiązujących reguł. Rozważania teoretyczne dały możliwość identyfikacji strategii w zaprezentowanym studium przypadku - przedsiębiorstwa X. Analiza studium przypadku firmy X pozwoliła dokonać próbnej diagnozy efektów realizacji strategii, dokonać analizy kluczowych wyników oraz wskazać możliwości rozwoju wirtualnych strategii, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy. (abstrakt oryginalny)

Article presents taxonomy of modern strategies, such as Ansoff's expanded matrix tree obligatory rules, both real and virtual, with reference to the Marketing Strategies Report 2014. Theoretical approach allowed strategy identification of company X in presented case study. It was also possible to create trial diagnosis of effects of implemented strategy in company X as well as key findings verification. Author recommends future development possibilities of virtual strategies which will increase of company's competitive position on the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Raport: Strategie marketingowe 2014, http://nowymarketing.pl/a/3620,tylko-polowa-polskichfirm-ze-strategia-raport-strategie-marketingowe-2014, data dostępu: 29.01.2015
  2. M. Duczkowska-Piasecka[red], Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa, 2013.
  3. M. Dziekoński. Trendy na dłuższą chwilę. Marketing w praktyce, nr 41, kwiecień 2011.
  4. M. Dziekoński, Marketing 3.0, w E-marketing[red] J. Królewski, P.Sala, Wydawnictwo Naukowe, 2013.
  5. Michael E. Raynor, Mumtaz Ahmed, Trzy reguły dla firm, które chcą być wybitne - HBR Polska, listopad 2013.
  6. Ranking Rzeczpospolitej Lista 2000, Warszawa, 2014.
  7. M. Reeves, C.Love, P. Tillmanns, Strategiczne podejście do strategii, HBRP, 2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu