BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska-Musiał Magdalena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Analiza sieci społecznych jako narzędzie identyfikacji ukrytych własności struktury relacji rynkowych na przykładzie forów branżowych na rynku mobilnym
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015, nr 35, s. 16-25, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Technologie mobilne, Analiza sieci społecznych, Strategia marketingowa, Analiza sieciowa
Mobile technologies, Social Network Analysis (SNA), Marketing strategy, Network analysis
Note
streszcz.
Abstract
Nowoczesne strategie marketingowe przedsiębiorstw koncentrują się na skutecznej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami: klientami, potencjalnymi czy obecnymi inwestorami, dziennikarzami czy potencjalnymi pracownikami w celu budowania trwałych relacji rynkowych. Nowo powstały kontekst (interakcyjny czy sieciowy) narzuca zatem odmienne niż do tej pory metody zbierania danych, późniejszej ich analizy czy interpretacji. Celem artykułu jest analiza sieci relacji rynkowych z wykorzystaniem metody analizy sieci społecznych ( ang. Social Network Analysis) w celu wyłonienia nowych, ukrytych własności struktur rynkowych. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borgatti S.P., Everett M.G., Freeman L.C., Ucinet 6.0 Version 1.00, Analytic Technologies, Natick, MA 1999.
  2. Hanneman R.A., M. Riddle, Introduction to Social Network Methods, University of California, Riverside, CA 2005.
  3. Kowalska-Musiał M., Strukturalna metodologia pomiaru sieci społecznych - rys historyczny i współczesne obszary zastosowań, Zeszyt Naukowy (nr 28) - Socjologia, 2013, www.zeszytnaukowy.pl
  4. Kowalska-Musiał M.,. Podejście sieciowe w analizie forów internetowych na rynku telefonii mobilnej, "Handel wewnętrzny", wrzesień - październik 2012.
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl - na przykładach z medycyny, t. 2: Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu