BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brandys Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Marketing skierowany do seniorów - uwarunkowania, perspektywy
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015, nr 35, s. 42-49, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Preferencje konsumenta, Marketing konsumencki, Marketing handlowy, Ludzie starsi
Consumer preferences, Consumer Marketing, Trade marketing, Elderly people
Note
streszcz.
Abstract
Dynamicznie postępujący proces starzenia się społeczeństwa powoduje, że seniorzy konsumenci stają się ważną grupą na rynku, która wewnętrznie zróżnicowana, zarówno pod względem potrzeb i oczekiwań, jak i zachowań rynkowych wymaga wypracowania skutecznych działań marketingowych. Marketing skierowanych do seniorów oparty jednak nie na powszechnych stereotypach, ale wynikach badaniach umożliwiających określenie cech, potrzeb i oczekiwań seniorów może stanowić dla wielu przedsiębiorstw szansę dla pozyskania lojalnych nabywców. Artykuł charakteryzuje seniorów jako konsumentów, a także przedstawia uwarunkowania marketingu skierowanego do seniorów. W opracowaniu przedstawiono również wybrane wyniki badań ankietowych, których celem było poznanie opinii na temat seniorów jako konsumentów i marketingu zorientowanego na tą grupę nabywców. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bombol M., Słaby T., Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011
  2. Bondos I., Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i Rynek" 2013, nr 3
  3. Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl
  4. Mazurkiewicz M., Marketing doświadczeń i 50+, "Marketing w praktyce" 2015
  5. Nalazek A., Kto się nie chce starzeć, "Marketing w praktyce" 2011, nr 3
  6. Olejniczak T., Przemiany segmentu konsumentów seniorów w Polsce, "Marketing i Rynek" (CD) 2015, nr 2
  7. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl
  8. Rogala A., Fojutowski Ł., Decyzje zakupowe osób starszych - kryteria wyboru i czynniki wpływu, "Marketing i Rynek" 2014, nr 4
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu