BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szul Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Reklama porównawcza - forma edukacji czy manipulacji?
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 26, s. 73-86, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Nowe Media : Edukacja - Polityka - Ekonomia - Kultura
Keyword
Reklama, Reklama porównawcza, Manipulacje informacją
Advertising, Comparative advertising, Manipulation of information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklama porównawcza to rodzaj reklamy, której przekaz może wzbudzać wiele kontrowersji. Kontrowersyjność takiego przekazu wynika między innymi ze stosowania różnych środków manipulowania klientem, wykorzystywanych przez firmy reklamujące produkt poprzez porównywanie go z ofertą konkurencji. Firmy w takich sytuacjach nierzadko wysuwają argument edukacyjny reklamy porównawczej, która poprzez stosowane porównania uświadamia konsumentów w kierunku najlepszych wyborów rynkowych. (abstrakt oryginalny)

Comparative advertising is a type of advertising, whose message may arouse controversy. Controversial nature of such communication is apparent in particular from the use of various means of manipulating the client used by companies to advertise a product by comparing it with competing offers. Companies in these situations, often put forward the argument of an educational comparative advertising, which through the use by conscious consumers enables to compare the best choices on the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almeida F. d' (2005), Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańsk.
 2. Czuba K. (1995), Media i władza, Warszawa.
 3. Falkowski A., Szymański M., Woźnica A. (2009), Deprecjacja marki w negatywnej reklamie porównawczej, "Marketing i Rynek" nr 1.
 4. Falkowski A., Woźnica A. (2008), Pułapki reklamy porównawczej, "Marketing i Rynek" nr 1.
 5. Katalog Effie, 2009, Warszawa, www.effie.pl.
 6. Kodeks Etyki Reklamy (2008), Rada Reklamy, Warszawa, www.radare- ldamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 7. Nowacki R. (2005), Reklama, Warszawa.
 8. Nudzą, drażnić}, dezinformują - Polacy o reklamach, (2011) CBOS, Warszawa.
 9. Tkaczyk J., Reklama porównawcza - skuteczna czy też podejrzana?, http://rynkologia.pl/ (dostęp: 15.03.2012).
 10. Trapie E., Adamczyk J. i inni (2007), Prawo reklamy i promocji, Warszawa.
 11. Uchwała nr ZO 06/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 12. Uchwała nr ZO 20/08 z dnia 6 maja 2008 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 13. Uchwała nr ZO 22/7 z dnia 2 sierpnia 2007 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 14. Uchwała nr ZO 27/08 z dnia 15 maja 2008 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 15. Uchwała nr ZO 45/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 16. Uchwała nr ZO 58/09 z dnia 22 października 2009 r., www.radareklamy. org (dostęp: 15.03.2012).
 17. Uchwała nr ZO 61/10 z dnia 16 września 2010 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 18. Uchwała nr ZO 80/11 z dnia 15 listopada 2011 r., www.radareklamy.org (dostęp: 15.03.2012).
 19. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu