BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogrodnik Helena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Światowy rynek ubezpieczeń - wybrane tendencje
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1, 2008, s. 141-154, tab., wykr.
Keyword
Finanse, Rynek ubezpieczeniowy, Składki ubezpieczeniowe
Finance, Insurance market, Insurance premium
Abstract
Światowy rynek ubezpieczeniowy podlega ciągłym przemianom ilościowym i jakościowym. Procesy zachodzące na tym rynku są nie tylko rezultatem zmian mających miejsce w samej działalności ubezpieczeniowej, ale również pozostają w ścisłym związku ze zjawiskami występującymi w gospodarce światowej . Celem opracowania było przedstawienie podstawowych tendencji występujących na światowym rynku ubezpieczeniowym oraz wskazanie ich determinant. Przyjęto, że poziom rozwoju rynku ubezpieczeniowego prawidłowo obrazują miary oparte na składce ubezpieczeniowej, dlatego analizie poddano wskaźniki ekonomiczne wykorzystujące ten parametr. Badania przeprowadzono na podstawie danych liczbowych charakteryzujących odpowiednie wielkości ekonomicznie w poszczególnych regionach świata, uwzględniając specyfikę działową. Wykazane tendencje są zatem charakterystyczne dla rynku światowego oraz jego regionów i nie muszą być zgodne z trendami występującymi w poszczególnych krajach. Badaniami objęto okres od 1997 do 2006 roku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu