BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Formy promocji gmin wiejskich województwa mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego
Forms of Promotion Rural Municipalities in Mazovia Province Depending on Their Socio-Economic Level
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 44-48, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Wieś, Strategia marketingowa, Rozwój społeczno-gospodarczy
Local development, Village, Marketing strategy, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie opinii władz samorządowych na temat sposobów promocji gmin wiejskich województwa mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego. W badaniach empirycznych do oceny poziomu rozwoju lokalnego badanych gmin posłużono się metodą taksonomicznego wzorca rozwoju Z. Hellwiga. Natomiast do pozyskania opinii od przedstawicieli władz gminnych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to present the views of the local government on the ways to promote of rural municipalities in Mazovia Province, depending on their level of socio-economic development. In the empirical method was used taxonomical development model of Z. Hellwig to assess the level of development of local communities surveyed. However, to obtain the opinion of the municipalities were used method of diagnostic survey using survey techniques by a standardized questionnaire. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. 1998: Podstawy marketingu, PWE, Kraków, 286.
  2. Bieńkowska W. 2013: Poziom rozwoju lokalnego gmin wiejskich województwa mazowieckiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2013, 9-10.
  3. Girard V. 1997: Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, [w:] T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwanie dla miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , 70-71.
  4. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, t. 15/4, Warszawa, 307-327.
  5. Jałowiecki B. 1989: Rozwój lokalny, rozwój regionalny, samorząd terytorialny, UW, Warszawa, 344-345.
  6. Kotler P. 1995: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa, 90.
  7. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, 93.
  8. Piekary A. 1995: Funkcje samorządu terytorialnego a jakość życia, UW, Warszawa, 70-72.
  9. Rosner A., Stanny M. 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 189.
  10. Strużycki M. 2006: Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych, Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, 105.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu