BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych
The Impact of Subsidies on the Profitability of Leguminous Crops
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 72-78, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Dopłaty dla rolnictwa, Nadwyżki produkcyjne
Crop production, Payments for agricultural, Surplus production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było pokazanie wpływu dopłat na dochodowość produkcji roślin strączkowych w latach 2011-2014. Przedstawiono system dopłat do produkcji roślin na przykładzie trzech wybranych gatunków roślin strączkowych, tj. grochu pastewnego, łubinu żółtego i łubinu wąskolistnego. Z przedstawionych badań wynika, że system dopłat do produkcji roślin strączkowych w badanym okresie ulegał zmianom, zarówno w zakresie form, jak i wielkości dopłat. Jednak niezależnie od ich formy i wielkości dopłaty mają duży wpływ na poziom dochodu z produkcji roślin strączkowych, ponieważ pokrywają koszty ogółem w ponad 60% oraz stanowią około 30% przychodu ogółem. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the study was to analyses and assess the system of financial support for the production of legumes between the years 2011 and 2014. The research revealed that the financial support considerably improved the profitability of production of legumes. During the period under study subsidies covered more than 60% of the costs of production of legumes. The share of financial support in the profitability of the crops increased from 2011 to 2013, but in 2014 the situation changed. The amount of subsidies was reduced due to the planned discontinuation of the supplementary subsidy and due to the increase in the area of legumes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwińska-Kayzer D., Florek J. 2012: Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych, Fragmenta Agronomica, vol. 29, no. 4, 36-44.
  2. Majchrzak L., Pudełko B., Spurtacz S. 2010: Opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach produkcyjnych w latach w latach 2005-2007, Fragmenta Agronomica, vol. 27, no. 4, 102-110.
  3. Marciniak J., Grontkowska A. 2011: Opłacalność produkcji roślinnej w gospodarstwie ekologicznym, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 302-309.
  4. Mickiewicz B., Mickiewicz A. 2011: Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010, J. Agrib. Rural Devel., no. 2(20), 89-101.
  5. Mostowski A. 2006: Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych, ODR Minikowo.
  6. Poczta W., Siemiński P. 2008: Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa, [w:] E. Nowicka (red.), Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, 171-207.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 671/2012 z dn. 11 lipca 2012, zmieniającego Rozporządzenie Rady UE 73/2009 w zakresie stosowania płatności bezpośrednich dla rolników, Dz.U. 204/11 z 31.07.2012 r.
  8. Wilkin J. 2009: Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, Gospodarka Narodowa, nr 1-2(209- 210), 1-25.
  9. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E. 2013: System wsparcia bezpośredniego rolników w Polsce - ujęcie regionalne, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 766, 713-724.
  10. Ziętara W. 2009: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym w teorii i praktyce, J. Agrib. Rural Devel., no. 2(12), 303-309.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu