BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Eliza (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Madej Andrzej (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Ocena ekonomiczna wydajności runi pastwiska bobowato-trawiastego w zależności od intensywności koszenia niedojadów
Economic Evaluation of the Sward Productivity Legume-Grass Pastures Depending on the Intensity of Cutting Ungrazed Sward
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 85-90, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja roślinna, Produkcja pasz
Agriculture, Crop production, Animal feed production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było wyznaczenie optymalnej pod względem produkcyjnym, jakościowym i ekonomicznym częstości koszenia niedojadów na pastwisku. Badania polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, na glebie płowej (pgm.gl) w systemie ekologicznym. Badania dotyczyły 4 terminów koszenia niedojadów w runi mieszanki bobowato-trawiastej, spasanej krowami: 1 - bez wykaszania niedojadów, 2 - koszenie niedojadów po 1. wypasie, 3 - koszenie niedojadów po ostatnim wypasie, 4 - koszenie niedojadów po każdym wypasie. Wyniki wykazały, że jednorazowe koszenie niedojadów po ostatnim wypasie (obiekt 3.) było rozwiązaniem optymalnym. Najwyższy udział w kosztach bezpośrednich miały nawozy i paliwa. (abstrakt oryginalny)

The field research was conducted in 2009-2012 years at the Agricultural Research Station the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Grabów, on grey-brown podsolic soil (pgm.gl) in the ecological system. The study concerned 4 terms of cutting of uneaten herbage in the sward mixture legume-grass, grazed by cows: 1 - ungrazed herbage left unmowed, 2 - cutting of uneaten herbage after the 1st grazing event, 3 - cutting uneaten herbage after the last grazing event, 4 - cutting uneaten herbage after each grazing event. The aim of the research was to determine the optimal frequency of cutting of uneaten herbage in production, quality and economical terms. The results showed that a single cutting of uneaten herbage after the last grazing event (object 3.) was the best solution. The highest share of the direct costs were fertilizers and fuel. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualności Rolnicze. 2012: WODR, Końskowola, nr 1-12.
 2. Bahrynowski D., Barszczewski J., Bieniaszewski T. i in. 2014: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie, Monografia, t. 7, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, 1-176.
 3. Caputa J. 1977: Faucher les refus de pâturage oui! mais..., Fourrages, Actualite, 17, 25-26.
 4. Gaweł E. 2013: Wpływ częstości koszenia niedojadów na wydajność i wykorzystanie runi pastwiskowej, J. Res. Appl. Agric. Eng., 58(3), 131-136.
 5. Gaweł E., Nędzi M. 2014: Effect of frequency at which herbage left ungrazed by cows is cut on the feed value of the legume-grass sward under organic management, J. Res. Appl. Agric. Eng., 59(3), 50-55.
 6. Gaweł E., Nędzi M. 2015: Wpływ koszenia niedojadów na skład botaniczny i zawartość składników mineralnych w runi motylkowato-trawiastej w warunkach ekologicznych, Fragm. Agron., 32(5), 17-27.
 7. Harasim A. 2010: Koszty produkcji paszy z mieszanki pastwiskowej w różnych warunkach siedliskowych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97 z. 1, 75-81.
 8. Klepacki B., Gołębiewska B. 2002: Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych, J. Chotkowskiego (red.), Wieś Jutra, Warszawa, 40-49.
 9. Ostrowski R. 1993: Jak często wykaszać niedojady na pastwisku? Poradnik Gospodarski, 9, 16.
 10. Ostrowski R. 1994: Wpływ różnej częstotliwości koszenia niedojadów na wydajność pastwisk wypasanych dużymi stadami krów i jałowic, Wiad. IMUZ, t. XVIII, z. 1, 43-53.
 11. Rynek Rolny. 2012: IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 3-12.
 12. Wasilewski Z. 1994: Ocena wpływu terminu i częstotliwości wykaszania niedojadów na plon, jego jakość i niektóre cechy pastwiska, Wiad. IMUZ, t. XVIII, z. 1, 33-41.
 13. Wasilewski Z. 1995: Ocena zmian jakości zielonki pastwiskowej w zależności od systemów wypasu i częstotliwości wykaszania niedojadów, NIR'94 III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, nt. ‚Zastosowanie metody bliskiej podczerwieni [NIR] do oceny jakości i składu chemicznego produktów rolno-spożywczych", Falenty, 11-12 października 1994, 54-59.
 14. Zarudzki R., Zastawny J., Grela E.R., Traczykowski A. 2000: DLG - klucz do organoleptycznej oceny jakości i szacowania wartości pokarmowej pasz objętościowych, WODR Gdańsk.
 15. Ziętara W. 2007: Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji pasz gospodarskich, Wieś Jutra, nr 3, 26-27.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu