BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Krasnodębska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sikorska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w latach 2012-2014
Profitability of Maize Grain Yield in the Years 2012-2014
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 115-118, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Ocena opłacalności produkcji
Crop production, Estimation of profitability production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem podjętych badań było porównanie opłacalności uprawy trzech odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności FAO w kolejnych sezonach wegetacyjnych 2012-2014. Dane pochodzą z gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji roślinnej, w tym kukurydzy. Największy plon nasion kukurydzy uzyskano w 2012 roku z uprawy odmiany PR38N86 - 12,4 t/ha, a najmniejszy w 2013 roku z odmiany P8400 - 9,8 t/ha. Dochód z uprawy 1 ha, wliczając dopłaty unijne, wynosił od 1554,70 zł dla odmiany P8400 w 2014 roku do 7172,70 zł w 2012 roku dla odmiany PR38N86. Najwyższy wskaźnik opłacalności we wszystkich trzech latach badań osiągnięto, uprawiając średnio późną odmianę PR38N86 o FAO 290, a najniższy u odmiany średnio wczesnej P8400 o FAO 240. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the profitability of cultivation of three varieties of maize with different class FAO earliness in the following vegetation seasons from 2012 to 2014. The data comes from the agricultural holding specializing in the plant production including corn. The highest yield of maize seeds were obtained in 2012, cultivating variety PR38N86, which amounted to 12.4 t/ha and the lowest in 2013 for the variety P8400 - 9.8 t/ha. Income from 1 ha of crops including EU subsidies ranged between 1554.70 PLN for a variety of P8400 in 2014 to 7172.70 PLN in 2012, for a variety PR38N86. The highest rate of profitability in all three years of research, there has been cultivating medium-late variety PR38N86 of FAO 270, while the lowest in the medium-early variety of FAO P8400 240. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abramaczuk Ł., Czułowska M. 2012: Porównanie opłacalności produkcji kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej i konwencjonalnej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5, 7-11.
  2. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, Wyd. Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 1-55.
  3. Gorzelany J., Puchalski C., Malach M. 2011: Ocena kosztów i nakładów energetycznych w produkcji kukurydzy na ziarno i kiszonkę, Inż. Roln., 15, 135-141.
  4. Gugała M. 2009: Opłacalność produkcji kukurydzy (Zea mays) na ziarno w środkowo-wschodniej Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 136-138.
  5. Księżak J., Bojarszczuk J. 2010: The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system, Acta Sci. Pol., Agricultura, 9(4), 55-67.
  6. Lipski S., Machul M. 2002: Regionalne uwarunkowania uprawy kukurydzy w Polsce, Pam. Puł., 124, 305-311.
  7. Michalski T. 2004. Kierunki uprawy i wykorzystanie kukurydzy w świecie i w Polsce, [w:] A. Dubas (red.), Technologia produkcji kukurydzy, Wieś Jutra, 92-101.
  8. Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L. 2008: Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007, Acta Sci. Pol., Agricultura, 7(4), 117-124.
  9. Szmigiel A., Oleksy A. 2006: Uprawa kukurydzy na ziarno w Beskidzie Niskim, Pam. Puł., 142, 513-524.
  10. Zaliwski A., Hołaj J. 2006: Modelowanie technologii produkcji kukurydzy na ziarno w aspekcie efektywności ekonomicznej, Inż. Roln., 10, 407-414.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu