BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryszko Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zmienność cen zbytu ryb bałtyckich w latach 2004-2014
Volatility of Market Prices for Baltic Fish in the Years 2004-2014
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 138-143, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rybołówstwo, Ceny, Zmienność poziomu cen
Fishery, Prices, Price level variability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę analizy wzorców kształtowania się cen podstawowych gatunków ryb poławianych na Morzu Bałtyckim w okresie ostatnich 11 lat. Ceny zbytu ryb bałtyckich, często zwane także cenami pierwszej sprzedaży ryb uzyskiwanymi przez rybaków w portach, podobnie jak ceny innych produktów rolno-żywnościowych kształtują się pod wpływem wielu czynników. Ich wzajemne oddziaływanie i kierunki sił z jakimi dane czynniki mogą wpływać na poziom cen jest trudny do oszacowania. Poznanie przybliżonych prawidłowości i symptomatycznych zmian pojawiających się w przeszłości na danym rynku jest ważnym elementem wyjaśnienia zachodzących procesów i stanowi podstawę podejmowania decyzji i działań gospodarczych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The sale prices of Baltic sea fish, often referred to first sale prices obtained by fisherman at ports, similarly to the prices of other food products are shaped by many factors. Mutual linkages of the factors and direction of their impact on the level of prices are very difficult to estimate. To recognise at least rough patterns and future changes on a given market is of great importance in the decision-making process in the future. The paper addresses an analysis of the patterns of changes in the prices of basic fish species over the past 11 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D. 2005: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 621-632.
  2. Kuzebski E. 2015: Wyniki rybołówstwa bałtyckiego w 2014 r., Wiadomości Rybackie, nr 3-4(204), Morski Instytut Rybacki - PIB, Gdynia, 4-7.
  3. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14-18.
  4. Grudkowska S., Paśnicka E. 2007: X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia NBP, z. 220, 13-14.
  5. Hamulczuk M., Stańko S. 2011: Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych, [w]: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 11-33.
  6. Kuzebski E. 2014: Wyniki finansowe polskiej floty bałtyckiej w 2012 r., Wiadomości Rybackie, nr 3-4 (198), Morski Instytut Rybacki - PIB, Gdynia, 3-7.
  7. Rynek ryb. Stan i perspektywy. 2009: Analizy rynkowe, nr 13, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 15 i 30-31.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu