BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skala Agnieszka (Warsaw University of Technology, Poland), Rostek Katarzyna (Warsaw University of Technology, Poland)
Title
The Characteristics of Exporters Among High-Technology Manufacturers Based in Warsaw
Charakterystyka grupy eksporterów na przykładzie warszawskich producentów wyrobów high-tech
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 127-138, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Eksport, Przedsiębiorczość
High-tech industry, High technique, Export, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem prezentowanych badań było wyselekcjonowanie i opisanie przedstawicieli warszawskich producentów high-tech (HT) oraz zidentyfikowanie ich wewnętrznej podgrupy o największym potencjale rynkowym. Na podstawie wyników badań wskazano eksporterów wyrobów HT (HTME) jako najbardziej obiecującą podgrupę w zakresie zdefiniowanego celu. W artykule zamieszczono szczegółową jej charakterystykę oraz określono jej specyfikę na tle wszystkich HT. Firmy te dominują zarówno pod względem obowiązującej formy prawnej, jak i liczby osób zatrudnionych. Istotne jest, że znacznie częściej i w większym zakresie współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi, a w swojej ocenie są innowacyjne. Wstępna hipoteza, że eksporterzy produktów HT są elitą wśród producentów HT, została potwierdzona w toku prowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The goal of presented study was to identify and describe the high-tech manufacturing sector (HT) in Warsaw and to indicate the part having the highest market potential. Based on the results of previously executed studies, the sub-sector of HT-exporters (HTME) was identified as the most promising group of companies in the high-technology sector. In the article, the description of this sub-sector is presented and its specifics are discussed. Their legal status is more frequently corporate, their size is larger (in terms of the number of employed), as well as the scope of their cooperation with regard to science and the self-assessment of innovativeness. The assumption that the exporters of high-technology products are elite among HT manufacturers has been confirmed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christensen, C., Raynor, M. (2003). The Innovators Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Harvard Business School Press, Boston.
 2. Cieślik, A., Michałek, J.J., Michałek, A. (2014). Charakterystyki firm a ich zaangażowanie w działalność eksportową. Badanie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 8, 31-41.
 3. Filatotchev, I., Liu, X., Buck, T., Wright, M. (2009). The export orientation and export performance of high-technology SMEs in emerging markets: The effects of knowledge transfer by returnee entrepreneurs. Journal of International Business Studies, 40 (6), 1005-1021.
 4. Gierszewska, G. (2012). The Japanese Model of Knowledge Management. Foundations of Management, 4 (1), 7-16.
 5. Grinstein, A., Goldman, A. (2006). Characterizing the technology firm: An exploratory study. Research Policy, 35 (1), 121-143.
 6. Hessels, J., Stel van, A. (2011). Entrepreneurship, export orientation, and economic growth. Small Business Economics, 37 (2), 255-268.
 7. Mostafa, R.H., Wheeler, C., Jones, M.V. (2005). Entrepreneurial orientation, commitment to the Internet and export performance in small and medium sized exporting firms. Journal of International Entrepreneurship, 3 (4), 291-302.
 8. Nelson, A.J. (2014). From the ivory tower to the startup garage: Organizational context and commercialization processes. Research Policy, 43 (7), 1144-1156.
 9. Olsson, M., Schuller, B.J. (2012). Living standard, quality of life, globalization and competitiveness in the EU and the neighbour countries - an empirical analysis. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 11 (2), 5-21.
 10. O'Regan, N., Sims, M.A. (2008). Identifying high technology small firms: A sectoral analysis. Technovation, 28 (7), 408-423.
 11. OECD (1995). Classification of High-technology Products and Industries. DSTI/EAS/IND/STP (95) 1.
 12. Rostek K., Skala A. (2014a). In search of high-tech entrepreneurship: an algorithm for differentiation of business entities operating within the high-tech sector as illustrated by the example of Warsaw. [In:] J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wilimowska (Eds). Information Systems Architecture and Technology. The Use of IT Technologies to Support Organizational Management in Risky Environment. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 185-195.
 13. Rostek, K., Skala, A. (2014b). A profile of the high-technology manufacturing sector in Warsaw. [In:] I. Koładkiewicz, J. Cieślik (Eds). Shaping local business communities. Proceedings of International Conference "Entrepreneurial Cities". Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 31-46.
 14. Rostek, K., Skala, A. (2014c). Differentiating criteria for high-tech companies. Management and Production Engineering Review, 5 (4), 46-52.
 15. Skala, A. (2014). Nowa metoda identyfikacji przedsiębiorstw wysokiej technologii na przykładzie Warszawy. Modern Management Review, 21 (4).
 16. Steenhuis, H.J., Bruijn de, E.J. (2006). Technology geography: studying the relationships between technology, location and productivity. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 5 (3), 195-207.
 17. Stuart, T. (2000). Interorganizational alliances and the performance of firms: a study of growth and innovation rates in a high-technology industry. Strategic Management Journal, 21 (8), 791-811.
 18. Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1095.
 19. Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high-technology sectors. R&D Management, 42 (4), 303-314.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu