BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wiedza społeczeństwa o roli rolników w kreowaniu zrównoważonego rozwoju (na przykładzie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego)
Society Awareness about the role of Farmers in Creation of the Sustainable Development on the Example of Inhabitants of the West Pomeranian Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 186-191, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój zrównoważony, Świadomość społeczna
Agriculture, Sustainable development, Public awareness
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Przedstawiono wyniki badań nt. stanu wiedzy społeczeństwa o roli rolnictwa i rolników w kreowanie zrównoważonego rozwoju i budowania podwalin pod trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Ankietę przeprowadzono wśród pełnoletnich mieszkańców regionu zachodniopomorskiego w 2015 roku. Z uzyskanych danych wynika, że mimo upływu ponad 10 lat od ogłoszenia pierwszych założeń strategii zrównoważonego rozwoju, większa część społeczeństwa nie wie na czym taki rozwój polega i jak można go kreować orz kto może to robić. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the research on the level of knowledge of the society on role of the farming and farmers in creation of sustainable development as well as building up the baseline for stable and sustainable development of the rural area. The survey was done on adult citizens of West Pomeranian region in 2015. The gathered data shows that even it is over 10 years since the first assumption of sustainable development was announced, there is still majority of the society that has no idea what development covers and how it can be created. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Kułyk P. 2011: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 2, 16-25.
  2. Kuzior A. 2014: Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, nr 1918, Organizacja i Zarządzanie, z. 72, 87-100.
  3. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.). 2007: PWN, Warszawa, 359- 360, ISBN 978-83-01-15295-6.
  4. Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 2008: Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Ministerstwo Środowiska, [online], https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/4f3f267429420f4dfcb32b98f1ac8605. pdf, dostęp 24.04.2015.
  5. Szczurowska M., Podawca K., Gworek B. 2005: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 28, 49.
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 3, pkt 50. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
  7. Wieliczko B. 2013: Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020 - odpowiedź na niesprawność rynku czy wyraz niesprawności państwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 100, z. 3, 19-28.
  8. Wilkin J. 2014: Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować, [online], Wyborcza.pl,http://wyborcza.pl/1,91446,16068282,Wilkin_o_25-_leciu_polskie_rolnictwo_oplaca_sie_dotowac.html#ixzz3WoHqZEaI, dostęp 8.04.2015.
  9. Żmija D. 2014: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 166, 149-158.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu