BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska), Gędek Stanisław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie w Polsce
Exogenous and Endogenous Determinants of Investment in Agriculture in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 237-242, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Inwestycje w rolnictwie, Finansowanie inwestycji, Polityka inwestycyjna
Investments in agriculture, Investment financing, Investment policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wpływ czynników egzogenicznych i endogenicznych na poziom nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce. Stwierdzono, że pozytywny wpływ na poziom inwestycji w rolnictwie miała poprawa koniunktury gospodarczej, redukcja poziomu inflacji, a także wzrost popytu konsumpcyjnego na żywność. Z kolei spośród instrumentów polityki rolnej korzystnie oddziałuje dostęp do preferencyjnych kredytów oraz płatności bezpośrednie uzyskiwane przez rolników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the exogenous and endogenous factors determining the investment in agriculture in Poland. It was found that the positive impact on the level of investment outlays in agriculture are improving the economic situation, reduction of inflation, increase of demand for food and instruments of agricultural policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carver T.N. 1993: A Suggestion for a Theory of Industrial Depressions, The Quarterly Journal of Economics, 17(3), 497-500.
 2. Clark J.M. 1917: Business acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles, Journal of Political Economy, vol. 25, no. 3, 217-239.
 3. Dixit A.K., Pindyck R.S. 2001: The Options Approach to Capital Investment, [w:] E.S. Schwartz, L. Trigeorgis (red.), Real Options and Investment under Unrcertainty: Classical Readings and Recent Contributions, Massachusetts Institute of Technology, 61-78.
 4. Gallerani V., Gomez y Paloma S., Raggi M., Viaggi D. 2008: Investment behaviour in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios, JRC Scientific and Technical Report Institute for Prospective Technological Studies.
 5. Greenwald B.C., Stiglitz J.E., Weiss A. 1984: Informational Imperfections in the Capital Market and Macroeconomic Fluctuations, American Economic Review, vol 74, no. 2, 194-199.
 6. Griner E.H., Gordon L.A. 1995: Internal cash flow, insider ownership, and capital expenditures: a test of the pecking order and managerial hypotheses, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 22, Issue 2, 179-199.
 7. Jorgenson D.W. 1963: Capital theory and investment behavior, American Economics Review, vol. 53, no. 2, 247-259.
 8. Kataria K., Curtiss J., Balmann A. 2012: Drivers of Agricultural Physical Capital Development, Theoretical Framework and Hypotheses, Factor Markets, Working Paper, no. 18.
 9. Klepacki B., Żak A. 2013: Agrarian transformations in the territory of Poland before and after integration into the European Union, J. Agrib. Rural Devel., 4(30), 95-113.
 10. Kusz D. 2012: Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa. Rocz. Ekon. Rol. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 99, z. 2, 53-67.
 11. Kusz D., Gędek S., Kata R. 2015: Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim, [w:] A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 54-68.
 12. Kusz D., Gędek S., Ruda M., Zając S. 2014: Endogenous Determinants of Investments in Farms of Selected Countries of Central and Eastern Europe, Scientific Papers, series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 14, Issue 3, 110-119.
 13. Meyer J.R., Strong J.S. 1990: Sustaining investment, discretionary investment, and valuation: A residua funds study of the Paper industry, [w:] Asymeric Information, Corporation finance, and Investement, University of Chicago Press, Chicago.
 14. Runowski H. 2009: Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne, Zesz. Nauk. SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, 197-210.
 15. Runowski H., Ziętara W. 2011: Future role of agriculture in multifunctional development of rural areas, APSTRACT, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, vol. 5, no. 1-2, 29-38.
 16. Sen A.K. 1981: Poverty and Famines, Oxford University Press, Oxford.
 17. Stigliz J.E., Weiss A. 1981: Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, The American Economic Review, vol. 71, no. 3, 393-410.
 18. Thijssen G. 1996: Farmers' Investment Behavior: An Empirical Assessment of Two Specifications of Expectations, American Journal of Agricultural Economics, vol. 78, nr 1, 166-174.
 19. Woś A. 2001: Nowy wymiar uwarunkowań rozwoju polskiego rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, nr 2(111), 84-105.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu