BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacje na polskim rynku kredytowania hipotecznego na przykładzie odwróconego kredytu hipotecznego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1, 2008, s. 277-287, tab.
Keyword
Banki hipoteczne, Kredyt hipoteczny, Odwrócona pożyczka hipoteczna
Mortgage banks, Mortgage credit, Reverse mortgage
Abstract
Polski rynek kredytów hipotecznych doświadczył w ostatnich 13 latach bardzo istotnych zmian. Wiedząc, co się na nim wydarzyło z niedowierzaniem można przywołać słowa jednego z ekspertów branży, który w anegdotyczny sposób wspominał jak sceptycznie banki działające w Polsce podchodziły do kredytów hipotecznych. Ciężko w to dziś uwierzyć, ale przeważał wtedy pogląd, że kredyty mieszkaniowe w Polsce nie przyjmą się, nie będzie klientów nimi zainteresowanych. Jak bardzo mylne było takie myślenie pokazują dane i możliwe do przytoczenia succes stories z poszczególnym banków, które swoją rynkową pozycję zbudowały właśnie na kredytach hipotecznych. Finansowanie mieszkalnictwa stało się motorem napędowym dla rosnącej polskiej bankowości detalicznej. Na przełomie 2005 i 2006 roku wolumen kredytów dla ludności przekroczył wartość kredytów dla przedsiębiorstw, a w maju/czerwcu 2006 wolumen kredytów mieszkaniowych dla ludności przekroczył wartość kredytów konsumpcyjnych. 2007 rok zakończył się przełomowym zdarzeniem - suma wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła połowę wszystkich kredytów udzielonych przez banki działające w Polsce. Należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju rynku kredytowania opartego na hipotece. Obejmujące całą gospodarkę procesy konwergencji odciskają swoje istotne piętno również na kredytach mieszkaniowych, które są lub będą oferowane klientom w najbliższych latach. Eksperci London Economics szacują, że dzięki integracji w ramach struktur unijnych polski rynek kredytowania hipotecznego urośnie do 2015 roku z obecnych 6% PKB do ponad 35%. Jeśli do tego dodamy fakt, iż w Unii zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych jest 3,5 razy większe niż z tytułu kredytów konsumpcyjnych widzimy, że w średnim i długim terminie możemy być zupełnie spokojni o dalszy rozwój bankowości hipotecznej. Nie należy się jednocześnie spodziewać, by ów rozwój był tak dynamiczny jak w latach 2000-2007. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łaszek J.: Bankowy system finansowania nieruchomości mieszkaniowych dla indywidualnych nabywców. "Finansowanie Nieruchomości" 2004, nr 1.
  2. Pawłowicz L., Krysiak Z.: Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w perspektywie średniookresowej. "Finansowanie Nieruchomości" 2006, nr 9.
  3. Łaszek J.: Instrumenty finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych. "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2000, nr 51.
  4. Brzeski W.J.: Finansowanie mieszkalnictwa - dla kogo i po co? "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2000, nr 51.
  5. Łaszek J.: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, jak czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Materiały i Studia NBP, Warszawa 2006, z. 203.
  6. Jóźwiak S.: Aktywa nieruchomościowe w analizie portfelowej. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, listopad/grudzień.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu