BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Mariusz (Warsaw School of Economics, Poland), Witkowski Bartosz (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Konwergencja stochastyczna krajów Unii Europejskiej - podejście warunkowe
Stochastic Convergence of the European Union Countries: A Conditional Approach
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 41-55, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Modele bayesowskie, Konwergencja, Produkt krajowy brutto (PKB)
Bayesian models, Convergence, Gross domestic product (GDP)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł jest poświęcony analizie występowania konwergencji stochastycznej krajów Unii Europejskiej do średniej ważonej w grupie krajów UE15. Zostało zbadane występowanie nie tylko konwergencji absolutnej, ale także konwergencji warunkowej. W przypadku analizy konwergencji warunkowej wykorzystano procedurę uśredniania bayesowskiego w celu określenia wpływu poszczególnych czynników wzrostu na faktyczne PKB, a następnie - oczyszczenia szeregów PKB z wpływu tych czynników. Wyniki sugerują, że konwergencja stochastyczna - tak absolutna, jak i względna - występuje w relatywnie nielicznych przypadkach (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the analysis of the stochastic convergence of the EU countries to the EU15 GDP weighted average. Apart from the relatively common concept of stochastic absolute convergence, the conditional stochastic convergence is considered. In order to check for the latter, the Bayesian averaged model is used so as to attain the influence of the growth factors on the growth processes and in order to eliminate it from the series. The results indicate that only few countries converge stochastically, both in the absolute as well as in the conditional sense.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abreu M., de Groot H., Florax R., A Meta-Analysis of β-Convergence: The Legendary 2%, "Journal of Economic Surveys" 2005, vol. 19, pp. 389-420.
 2. Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, The MIT Press, Cambridge-London 2003.
 3. Bernard A. B., Durlauf S. N., Convergence in International Output, "Journal of Applied Econometrics" 1995, vol. 10, pp. 97-108.
 4. Bernard A. B., Durlauf S. N., Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, "Journal of Econometrics" 1996, vol. 71, pp. 161-173.
 5. Blundell R., Bond S., Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87, pp. 115-143.
 6. Christopoulos D. K., León-Ledesma M. A., Time-series Output Convergence Tests and Stationary Covariates, "Economics Letters" 2008, vol. 101, pp. 297-299.
 7. Cunado J., Structural Breaks and Real Convergence in OPEC Countries, "Journal of Applied Economics" 2011, vol. 14, pp. 101-117.
 8. Cuñado J., Pérez de Gracia F., Real Convergence in Africa in the Second-half of the 20th Century, "Journal of Economics and Business" 2006, vol. 58, pp. 153-167.
 9. Evans P., Kim J. U., Stochastic Convergence of the Catch-up Rate and Multiple Structural Breaks in Asian Countries, "Economics Letters" 2011, vol. 111, pp. 260-263.
 10. Goczek Ł., Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, pp. 49-71.
 11. Kane R., Investigating Convergence of the U. S. Regions: A Time-Series Analysis, U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis Working Paper no. 2001-02.
 12. Lau C. K. M., New Evidence about Regional Income Divergence in China, "China Economic Review" 2010, vol. 21, pp. 293-309.
 13. Le Pen Y., A Pair-wise Approach to Output Convergence between European Regions, "Economic Modelling" 2011, vol. 28, pp. 955-964.
 14. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, pp. 407-437.
 15. Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?, "Prace i Materiały" Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, vol. 91, Warszawa 2013, pp. 63-98.
 16. Pesaran M. H., A Pair-wise Approach to Testing for Output and Growth Convergence, "Journal of Econometrics" 2007, vol. 138, pp. 312-355.
 17. Próchniak M., Witkowski B., On the Stability of the Catching-Up Process among Old and New EU Member States. Implications from Bayesian Model Averaging, "Eastern European Economics" 2014, vol. 52, pp. 5-27.
 18. Próchniak M., Witkowski B., On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, Institute of Economic Research Working Papers no. 90/2015.
 19. Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling" 2013, vol. 30, pp. 322-333.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu