BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzicki Tomasz (Faculty of Economics University of Gdansk)
Title
Płytkie determinanty wzrostu polskich regionów. Analiza empiryczna z wykorzystaniem metod panelowych
Shallow determinants of growth of Polish regions. Empirical analysis with panel data methods
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 25-39, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Rozwój regionalny, Wzrost gospodarczy, Dane panelowe, Produkt krajowy brutto (PKB)
Regional development, Economic growth, Panel data, Gross domestic product (GDP)
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest empiryczna identyfikacja płytkich determinant rozwoju polskich województw, w tym zwłaszcza makroekonomicznych efektów zewnętrznych inwestycji w kapitał ludzki i infrastrukturę. W tym celu został opracowany rozszerzony neoklasyczny model wzrostu uwzględniający podejście Mincera do akumulacji kapitału ludzkiego oraz założenie o bezpośrednim wpływie jakości infrastruktury na ogólną wydajność systemu gospodarczego. Na podstawie równania strukturalnego modelu teoretycznego opracowano panelowy model empiryczny, który został oszacowany dla panelu 16 województw Polski w okresie 1999-2009. (abstrakt oryginalny)

We derive and then estimate an augmented neoclassical growth model to identify major shallow determinants of growth of Polish NUTS-2 regions and the existence of macroeconomic education and infrastructure-related externalities. The empirical model for 16 NUTS-2 regions over the period 1999-2009 is estimated with various panel data techniques. The simple model explains around 90 per cent of variation in real GDP per capita. Most of results are in line with theoretical predictions. Overall, the return to accumulation of human capital through education and experience for Polish regions is statistically significant, robust and positive. The magnitude of the impact is higher for experience. The macroeconomic infrastructure externality is positive however statistically insignificant. When we separate the impact of quality of roads (iqm) and railway (iqr), only the second term seems to have a statistically significant effect on the dependent variable. Taken at face value, this result could have significant policy implications. Overriding priority should be given to fostering further accumulation of human capital over investments in the transport infrastructure or at least more emphasis should be placed on complementarity between the two.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Acemoglu, D., Johnson S., Robinson J. A., The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, "American Economic Review" 2001, vol. 91, pp. 1369-1401.
 2. Aghion P., Howitt P., The Economics of Growth, MIT Press, Cambridge Mass. 2009.
 3. Barro R. J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, "The Quarterly Journal of Economics" 1991, vol. 106 (2), pp. 407-443.
 4. Bils M., Klenow P. J., Does Schooling Cause Growth?, "American Economic Review" 2000, vol. 90, pp. 1160-1183.
 5. Brodzicki T., Augmented Solow Model with Mincerian Education and Transport Infrastructure Externalities, "Czech Economic Review" 2012, vol. 6 (2), pp. 155-170.
 6. Carstensen K., Gundlach E., Hartmann S., The augmented Solow model with Mincerian schooling and externalities, "German Economic Review" 2009, vol. 10 (4), pp. 448-463.
 7. Cereijo E., Sánchez J. T., Angona F. J. V., Indicadores de convergencia real para los países avanzados, "Estudios de la Fundación FUNCAS", Madrid 2006.
 8. Cieślik A., Rokicki B., Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów, in: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, eds B. Jóźwik, P. Zalewa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 9. Ciołek D., Brodzicki T., Determinants of total factor productivity of Polish districts. The impact of territorial capital, Instytut Rozwoju, Working Paper no. 001/2015.
 10. Crescenzi R., Rodriguez-Pose A., Infrastructure endowment and investment as determinants of regional growth in the European Union, "European Investment Bank Papers" 2008, vol. 13 (2), pp. 62-101.
 11. Del Bo, Chiara F., Florio M., Infrastructure and Growth in a Spatial Framework: Evidence from the EU regions, "European Planning Studies" 2012, vol. 20 (8), pp. 1393-1414.
 12. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, pp. 407-437.
 13. Nonneman W., Vanhoudt P., A further augmentation of the Solow model and the empirics of economic growth for OECD countries, "The Quarterly Journal of Economics" 1996, vol. 111 (3), pp. 943-953.
 14. Ottaviano G., Infrastructure and economic geography: An overview of theory and evidence, "European Investment Bank Papers" 2008, vol. 13 (2), pp. 8-35.
 15. Psacharopoulos G., Patrinos H. A., Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank, Policy Research Working Paper no. 2881, 2002.
 16. Rodrik D., Institutions, integration, and geography: In search of the deep determinants of economic growth, in: Modern Economic Growth: Analytical Country Studies, 2002, https://www.sss.ias.edu/files/pdfs/Rodrik/Research/institutions-integration-geography.pdf.
 17. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development, "Journal of Economic Growth" 2004, vol. 9 (2),pp. 131-165.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu