BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Andrzej (University of Warsaw, Poland), Goczek Łukasz (University of Warsaw, Poland)
Title
Postrzeganie korupcji, poziom dochodu i wzrostu w krajach postkomunistycznych - wyniki badań panelowych
Corruption perception, income level and growth in post-communist countries: evidence from panel data
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 87-101, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Kraje postkomunistyczne, Dane panelowe, Wzrost gospodarczy, Korupcja
Post-communist countries, Panel data, Economic growth, Corruption
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszej pracy korzystamy z ram teoretycznych modelu wzrostu Mankiwa-Romera-Weila rozszerzonych o korupcję do zbadania empirycznej zależności między percepcją korupcji, poziomem dochodu na głowę a stopą wzrostu gospodarczego w krajach postkomunistycznych. Nasze badanie empiryczne jest oparte na danych panelowych na poziomie krajów dla 27 krajów postkomunistycznych w okresie 1994-2013. Uzyskane przez nas wyniki empiryczne pokazują, że percepcja korupcji jest negatywnie związana zarówno z poziomem dochodu na głowę, jak i ze stopą wzrostu gospodarczego. Jednak tylko zależność między percepcją korupcji a poziomem dochodu na głowę jest statystycznie istotna. (abstrakt oryginalny)

In this paper we use the corruption augmented Mankiw-Romer-Weil theoretical framework to study the empirical relationship between corruption perception, the level of per capita income and the rate of growth in post-communist countries. Our empirical study is based on the country-level panel data for 27 post-communist countries during the period 1994-2013. Our estimation results show that corruption perception is negatively related both to the level of per capita income and the rate of economic growth. However, only the relationship between corruption perception and the level of per capita income is statistically significant.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abed G., Davoodi H. R., Corruption, Structural Reforms, and Economic Performance in the Transition Economies, in: Governance, Corruption, & Economic Performance, eds G. Abed, S. Gupta, IMF, Washington 2002, pp. 489-537.
 2. Barreto R., Endogenous Corruption in a Neoclassical Growth Model - Developing Neo-Classical Implications, "European Economic Review" 2000, vol. 44, no. 1, pp. 35-60
 3. Blackburn K., Bose N., Capasso S., Tax evasion, the underground economy and financial development, "Journal of Economic Behaviour and Organisation" 2012, vol. 83, no. 2, pp. 243-253.
 4. Blackburn K., Bose N., Haque M. E., Endogenous corruption in economic development, "Journal of Economic Studies" 2010, vol. 37, no. 1, pp. 4-25.
 5. Blackburn K., Forgues-Puccio G., Financial Liberalisation, Bureaucratic Corruption and Economic Growth, Proceedings of the German Development Economics Conference, Research Committee Development Economics, Berlin 2006.
 6. Ehrlich I., Lui F., Bureaucratic Corruption and Endogeneous Growth, "Journal of Political Economy" 1999, vol. 107, no. 6, part 2, December, pp. S270-S293.
 7. Ellis C. J., Fender J., Corruption and transparency in a growth model, University of Oregon Economics, Working Paper no. 2003-13.
 8. Fan C. S., Lin Ch., Treisman D., Political decentralization and corruption: Evidence from around the world, "Journal of Public Economics" 2009, vol. 93 (1-2), February, pp. 14-34.
 9. Goczek Ł., Badanie empiryczne przyczyn korupcji w krajach transformacji, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 4.
 10. Goczek Ł., Corruption and Social Norms, "Ekonomia" 2009, nr 24.
 11. Goczek Ł., Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10.
 12. Goczek Ł., Skuteczność strategii antykorupcyjnych i przyczyny korupcji: przegląd literatury empirycznej, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 4, pp. 33-49.
 13. Haque M., Hussein B., Where does Education go? - The Role of Corruption, Manchester Growth and Business Cycle Center Working Paper, 2013.
 14. Haque M., Kneller R., Corruption clubs: endogenous thresholds in corruption and development, "Economics of Governance" 2009, vol. 10 (4), November, pp. 345-373.
 15. Islam N., Economic Growth and Corruption Evidence from Panel Data, "Bangladesh Journal of Political Economy" 2004, vol. 21 (2), pp. 185-198.
 16. Kaufmann D., Kraay A., Growth without Governance, "Economia" 2002, Fall.
 17. Leite C., Weidemann J., Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption, and Economic Growth, IMF Working Paper no. 99/85.
 18. Li H., Xu L. C., Zou H.-F., Corruption, Income Distribution, and Growth, "Economics and Politics" 2000, vol. 12 (2), pp. 155-182.
 19. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107 (2), May, pp. 407-437.
 20. Mauro P., Corruption and Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1995, vol. 60 (3), pp. 681-712.
 21. Mauro P., The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth, IMF Working Paper no. 213, November, 2002.
 22. Mauro P., Why Worry About Corruption?, IMF Working Paper, Washington 1997.
 23. Mo P., Corruption and Economic Growth, "Journal of Comparative Economics" 2001, vol. 29 (1), pp. 66-79.
 24. Neeman Z., Paserman D., Simhon A., Corruption and Openness, CEPR Discussion Papers, 2004.
 25. Próchniak M., Witkowski B., Real economic convergence and the impact of monetary policy on economic growth of the EU countries: The analysis of time stability and the identification of major turning points based on the Bayesian methods, National Bank of Poland Working Paper no. 137, 2012.
 26. Sarte P.-D., Informality and Rent-Seeking Bureaucracies in a Model of Long-Run Growth, "Journal of Monetary Economics" 2000, vol. 46, pp. 173-197.
 27. Svensson J., Eight Questions about Corruption, "Journal of Economic Perspectives. American Economic Association" 2005, vol. 19 (3), Summer, pp. 19-42.
 28. Welsch H., Corruption, Growth, and the Environment: a Cross-Country Analysis, "Environment and Development Economics" 2004, vol. 9 (5), pp. 663-693.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu