BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parteka Aleksandra (Politechnika Gdańska), Wolszczak-Derlacz Joanna (Politechnika Gdańska)
Title
Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995-2009)
Offshoring and skilled-unskilled wage gap in selected EU countries (1995-2009)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 152-166, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Luka płacowa, Offshoring, Kwalifikacje zawodowe, Analiza empiryczna, Nierówności płacowe
Wage gap, Offshoring, Professional skills, Empirical analysis, Wage disparities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia analizę wpływu offshoringu na lukę płacową pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w grupie wybranych krajów UE w okresie 1995-2009. Najpierw zaprezentowano podstawy teoretyczne tłumaczące to, w jaki sposób offshoring może wpływać na strukturę płac, będąc źródłem wzrostu nierówności płacowych w krajach rozwiniętych. Następnie została przedstawiona analiza empiryczna, do której wykorzystano dane panelowe dotyczące poszczególnych działów gospodarki (pochodzące z bazy WIOD) oraz tabele przepływów międzygałęziowych WIOT. Estymowany model empiryczny pozwala na oszacowanie kierunku i siły relacji pomiędzy intensywnością offshoringu (importochłonnością dóbr pośrednich) a luką płacową występującą w poszczególnych działach. Wyniki wskazują na występowanie statystycznie istotnej, pozytywnej (niewielkiej co do wartości oszacowanych parametrów) relacji między offshoringiem a luką płacową, głównie w działach sektora usług. (abstrakt oryginalny)

Main aim of this paper is to present the evidence concerning the link between offshoring and skilled-unskilled wage gap in a group of selected European Union countries (7 countries with shares in overall EU offshoring above 5%: DEU, GBR, ITA, FRA, NLD, ESP BEL). The panel is composed of 33 sectors (including manufacturing and services), observed in the period 1995-2009. Input-output tables are used to measure the intensity offshoring in single sectors, considered as one of the factors influencing wage gap between skilled and unskilled workers. The results of the estimated model imply that indeed such a mechanism is plausible, but the magnitude of the estimated coefficients is small and the effect of offshoring on wages takes place mainly in the services sectors.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Autor D. H., Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, w: Handbook of Labor Economics, t. 4, red. O. Ashenfelter, D. E. Card, Elsevier, Amsterdam 2011.
 2. Anwar S., Outsourcing and the skilled - unskilled wage gap, "Economics Letters" 2013, vol. 118 (2), s. 347-350.
 3. Anwar S., Sun S., Valadkhani A., International outsourcing of skill intensive tasks and wage inequality, "Economic Modelling" 2013, vol. 31, s. 590-597.
 4. Castellani D., De Benedictis L., Horgos D., Can we really trust offshoring indices?, "Structural Change and Economic Dynamics" 2013, vol. 25, s. 159-172.
 5. Ebenstein A., Harrison A., McMillan M., Phillips S., Estimating the impact of trade and offshoring on American workers using the current population surveys, "Review of Economics and Statistics" 2014, vol. 96 (4), s. 581-595.
 6. Feenstra R. C., Offshoring in the Global Economy: Microeconomic Structure and Macroeconomic Implications, The MIT Press, Cambridge 2010.
 7. Feenstra R. C., Hanson G. H., Globalization, outsourcing, and wage inequality, no. 5424, National Bureau of Economic Research, 1996.
 8. Feenstra R. C., Hanson G. H., The impact of outsourcing and high-technology capital on wages: Estimates for the United States, 1979-1990, "Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114, s. 907-941.
 9. Foster-McGregor N., Stehrer R., Vries de G. J., Offshoring and the skill structure of labour demand, "Review of World Economics" 2013, vol. 149 (4), s. 631-662.
 10. Grossman G. M., Rossi-Hansberg E., Trading tasks: A simple theory of offshoring, "American Economic Review" 2008, vol. 98 (5), s. 1978.
 11. Hijzen A., Swaim P., Does offshoring reduce industry employment?, "National Institute Economic Review" 2007, vol. 201 (1), s. 86-96.
 12. Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., Integrated sectors - diversified earnings: the (mising) impact of offshoring on wages and wage convergence in the EU27, "Journal of Economic Inequality" 2015, DOI: 10.1007/s10888-014-9290-y.
 13. Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input-Output Database), "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 34, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 59-74.
 14. The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, red. M. P. Timmer, WIOD Working Paper no. 10, 2012.
 15. WIOD, http://www.wiod.org/new_site/home.htm (odczyt: 15.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu