BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Czyż Stanisław (Physical Activity, Sport and Recreation North-West University (South Africa)), Styrkowiec Piotr (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Model probitowy dla danych grupowych w analizie skuteczności rzutu do kosza
Grouped probit regression analysis for shooting effectiveness in basketball
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 135-149, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Sport, Model probitowy, Zmienne jakościowe, Mikroekonomia
Sport, Probit model, Qualitative variables, Microeconomics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano zastosowanie modelu probitowego do opisu skuteczności rzutu do kosza. Na podstawie danych z powtarzalnego eksperymentu zweryfikowano wiele hipotez badawczych. Celem badania było określenie m.in. tego, czy uzyskanie wysoce wyspecjalizowanych umiejętności (especial skills) zależy od cech zawodnika (wieku, okresu treningu, skuteczność jego rzutów itp.). Zweryfikowano także hipotezę dotyczącą tego, że wskazówki wizualne (visual cues) mają wpływ na zdiagnozowanie especial skills. Badania pokazały, że okres treningu, osiągnięcia i skuteczność w meczach ligowych mają silny wpływ na prawdopodobieństwo trafienia do kosza. Dane potwierdziły także nieliniowy i jednocześnie negatywny związek między odległością, z której wykonano rzut, a skutecznością rzutu. Używanie okularów, które zakłócają korzystanie z visual cues, istotnie zmniejsza skuteczność rzutów z każdej pozycji. Badania nie potwierdziły, że wykonanie rzutu z linii rzutów wolnych (4,57 m) istotnie zwiększa szanse trafienia w stosunku do rzutów wykonanych z innych pozycji. W konsekwencji hipoteza o występowaniu especial skills nie została potwierdzona. (abstrakt oryginalny)

In our paper we focused on probit modeling to describe shot effectiveness in basketball free throw. A few hypothesis were verified in repeated experiment. We aimed to determine whether especial skills emerges as a result of other predictors such as age, years of experience, efficiency in shot performance, etc. We also tested a hypothesis regarding visual dependency in especial skills effect. We noticed that some predictors, such as years of training, efficiency in real games, league achievements have strong influence on probability of shot success. Our data confirmed that there is non-linear and negative relationship between shooting distance and shot effectiveness. Blurred vision condition substantially deteriorated shot effectiveness from all shooting distances. However, the shot efficacy at 4,57 m distance was not significantly higher that from any other distances and therefore the hypothesis about context dependency was not confirmed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Albert J., Anderson J. A., On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression, "Biometrika" 1984, vol. 71, s. 1-10.
 2. Amemiya T., Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambridge 1985.
 3. Breslin G., Hodges N. J., Kennedy R., Hanlon M., Williams A. M., An especial skill: Support for a learned parameters hypothesis, "Acta Psychologica" 2010, vol. 134, s. 55-60.
 4. Breslin G., Schmidt R. A., Lee T., Especial Skills: Generality and Specificity in Motor Learning, w: Skill Acquisition in Sport, Research Theory and Practice, red. A. M. Williams, N. Hodges, Taylor & Francis, London 2012.
 5. Cameron A. C., Trivedi P. L., Microeconometrics: Methods and Application, Cambridge University Press, New York 2005.
 6. Cramer J. S., Logit Models From Economics and Other Fields, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 7. Gourieroux C., Econometrics of Qualitative Dependent Variables, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 8. Gruszczyński M., Model zmiennych jakościowych dwumianowych, w: Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 53-102.
 9. Hensher D. A., Rose J. M., Greene W. H., Applied choice analysis: A primer, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 10. Keetch K. M., Lee T. D., Schmidt R. A., Especial Skills: Specificity Embedded Within Generality, "Journal of Sport & Exercise Psychology" 2008, vol. 30 (6), s. 723-736.
 11. Keetch K. M., Schmidt R. A., Lee T. D., Young D. E., Especial Skills: Their Emergence with Massive Amounts of Practice, "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" 2005, vol. 31, s. 970-978.
 12. Maddala G. S., Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 13. Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 14. Winkelmann R., Boes S., Analysis of Microdata, Springer-Verlag, Heidelberg 2006.
 15. Czyż S. H., Marzec J., Styrkowiec P., Free throw shot proficiency in basketball - a probability model, Working Papers, 2012, https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/68421/mod_ page/content/12/Artykuly/2012_Free_throw_shot_proficiency_in_basketball_-_a_probability_ model_CzyzMarzecStyrkowiec_ver2012_09.pdf (odczyt: 10.04.2015).
 16. Rao J. M., Experts' Perceptions of Autocorrelation: The Hot Hand Fallacy among Professional Basketball Players, Working Paper, 2009, http://www.justinmrao.com/playersbeliefs.pdf (odczyt: 10.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu