BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczarz Błażej (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nojszewska Ewelina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Determinanty wydatków na ochronę zdrowia w Europie
Determinants of health care expenditure in Europe
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 183-197, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Elastyczność dochodowa, Ochrona zdrowia, Dane panelowe, Czynniki demograficzne, Finansowanie ochrony zdrowia
Income elasticity, Health care protection, Panel data, Demographic factors, Financing of health protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę determinant wydatków na ochronę zdrowia w Europie w latach 1995-2010, przy zastosowaniu analizy regresji dla danych panelowych. Wyniki wskazują, że trzy grupy krajów wyodrębnione na podstawie kryterium poziomu rozwoju gospodarczego różnią się pod względem wpływu poszczególnych czynników na poziom wydatków na zdrowie. Wydatki w krajach najbogatszych są determinowane głównie przez poziom technologiczny systemów zdrowotnych, czynnik ten nie jest natomiast istotny w krajach mniej rozwiniętych. Struktura finansowania opieki zdrowotnej jest z kolei istotną determinantą poziomu wydatków tylko w krajach uboższych. Istnieją jednak także podobieństwa między analizowanymi grupami. Wartość elastyczności dochodowej była mniejsza od jedności niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego, natomiast dominacja finansowania podatkowego sprzyjała kontroli kosztów opieki zdrowotnej w każdej z trzech grup państw. (abstrakt oryginalny)

The paper is concerned with the analysis of health care expenditures determinants in Europe in the years 1995-2010. The research uses panel data regressions methods. The results show that the three groups of countries distinguished on the basis of economic development differ in magnitude of factors affecting health expenditure level. The expenditure in the group of most developed countries was mainly driven by high technological level of their health systems while this factor was not significant in the less developed economies. The public/private mix of health care financing proved to be significant only in the group of least developed countries. Yet, we also observed some similarities across three investigated groups. The value of income elasticity for health care was below one regardless of the level of economic development. Similarly, a dominance of tax sources in health care financing was favourable for cost containment in each of three groups.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baker L. C., Wheeler S. K., Managed care and technology diffusion: The case of MRI, "Health Affairs" 2000, vol. 17, s. 195-207.
 2. Baltagi B., Moscone F., Health Care Expenditure and Income in the OECD Reconsidered: Evidence from Panel Data, IZA Discussion Paper no. 4851, 2010.
 3. Baumol W., Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis, "American Economic Review" 1967, vol. 57, s. 415-426.
 4. Blomqvist G., Carter R. A. L., Is health care really a luxury?, "Journal of Health Economics" 1997, vol. 19, s. 207-229.
 5. Cameron A. C., Trivedi P. K., Milne F., Piggott J., A microeconometric model of the demand for health care and health insurance in Australia, "Review of Economic Studies" 1988, vol. 55, s. 85-106.
 6. Christiansen T., Bech M., Lauridsen J., Nielsen P., Demographic changes and aggregate health-care expenditure in Europe, Enepri Research Report 32, AHEAD, 2006.
 7. Di-Matteo L., The income elasticity of health care spending: A comparison of parametric and nonparametric approaches, "The European Journal of Health Economics" 2003, vol. 4, s. 20-29.
 8. Dregen C., Reimers H. E., Health care expenditures in OCDE countries: A panel unit root and cointegration analysis, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies" 2005, vol. 2, s. 5-20.
 9. Dybczak K., Przywara B., The role of technology in health care expenditure in the EU, European Commission Economic Papers 400, 2010.
 10. Elk R. van, Mot E., Franses P. H., Modelling health care expenditures, Discussion Paper 121, CPB, 2009.
 11. European Health for All Database (HFA-DB). WHO Europe, WHO, http://data.euro.who.int/hfadb(odczyt: 31.03.2015).
 12. Freeman D. G., Is health care a necessity or a luxury? Pooled estimates of income elasticity from US state-level data, "Health Economics" 2003, vol. 8, s. 485-496.
 13. Gerdtham U. G., Jonsson B., International comparisons of health expenditure: Theory, data and econometric analysis, w: Handbook of Health Economics, t. 1A, red. A. J. Culyer, J. P. Newhouse, Elsevier, Amsterdam 2000, s. 11-53.
 14. Gerdtham U. G., Lothgren D. G., New panel results on cointegration of international health expenditure and GDP, "Applied Economics" 2002, vol. 34, s. 1679-1686.
 15. Greene W. H., Econometric analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2008.
 16. Hartwig J., What drives health care expenditure? Baumol's model of unbalanced growth revisited, "Journal of Health Economics" 2005, vol. 27, s. 603-623.
 17. Hosoya K., Determinants of health expenditures: stylized facts and a new signal, "Modern Economy" 2014, vol. 5, s. 1171-1180.
 18. Jonsson B., Eckerlund I., Why do different countries spend different amounts on health care?, w: A Disease-based Comparison of Health Systems, OECD, Paris 2003.
 19. Lu C. et al., Public financing of health in developing countries: A cross-national systematic analysis, "The Lancet" 2010, vol. 375 (9723), s. 1375-1387.
 20. Mello-Sampio F., Vale S. S., Financing health care expenditure in the OECD countries: Evidence from a heterogenous, cross-cectionally dependent panel, "Panoeconomicus" 2014, vol. 2, s. 207-225.
 21. Moscone F., Tosetti E., Health expenditure and income in the United States, "Health Economics" 2010, vol. 19, s. 1385-1403.
 22. Murthy V., Okunade A., The core determinants of health expenditure in the African context: Some econometric evidence for policy, "Health Policy" 2009, vol. 91 (1), s. 57-62.
 23. Newhouse J. P., Medical care costs: How much welfare loss, "Journal of Economic Perspective" 1992, vol. 6, s. 3-21.
 24. Newhouse J. P., Medical care expenditure: a cross-national survey, "Journal of Human Resources" 1977, vol. 12, s. 115-125.
 25. Niklas P., The growth of public health expenditures in OECD countries: Do government ideology and electoral motives matter?, Archive Paper 24083, Munich Personal RePEc, 2010.
 26. Okunade A. A., Karakus M. C., Okeke C., Determinants of health expenditure growth of the OECD countries: Jackknife resampling plan estimate, "Health Care Management Science" 2004, vol. 7, s. 173-183.
 27. Okunade A. A., Murthy V. N. R., Technology as a 'major driver' of health care costs: A cointegration analysis of the Newhouse conjecture, "Journal of Health Economics" 2002, vol. 21, s. 147-159.
 28. Pomp M., Vujic S., Rising health spending, new medical technology and the Baumol effect, Discussion Paper 115, CPB, 2008.
 29. World Population Prospects: The 2012 Revision, United Nations, New York 2013.
 30. Xu K., Saksena P., Holly A., The Determinants of Health Expenditure. A Country-Level Panel Data Analysis, Results for Development Institute Working Paper, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu