BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski), Witkowski Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami
Determinants of the number of card transactions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
IV Ogólnopolska konferencja Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Obrót bezgotówkowy, Karty płatnicze, Karty kredytowe, Transakcje bezgotówkowe
Cashless flow, Payment cards, Credit cards, Non-cash transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie głównych determinant rozwoju systemu obrotu bezgotówkowego, a w szczególności liczby transakcji wykonanych kartami płatniczymi i kredytowymi zamiast płatności gotówkowych. Poza próbą odpowiedzi na pytania odnośnie do tych determinant, w artykule podjęto próbę wskazania kluczowych dla rozwoju obrotu bezgotówkowego czynników, na których kształtowanie może mieć wpływ bank centralny. Ich wskazanie umożliwiłoby dostosowanie prowadzonej przez tę instytucję polityki względem podmiotów obecnych na omawianym rynku lub zastosowanie odpowiedniego lobbingu w sferze polityki. Oszacowanie czynników kluczowych dla rozwoju rynku umożliwia jednocześnie próbę określenia prognozy dotyczącej liczby transakcji kartami w różnych wariantach scenariuszowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to seek determinants of the number of card payments and make forecasts of the number of card transactions market in Poland for the 2015-2020 period. The models used in this paper are based on ECB panel data from the EU countries in the years 2000-2012.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alvarez F., Lippi F., Financial Innovation and the Transactions Demand for Cash, "Econometrica" 2009, vol. 77 (2), s. 363-402.
 2. Amromin E., Chakravorti S., Debit card and cash usage: a cross-country analysis, Federal Reserve Bank of Chicago, Working Paper Series WP-07-04, 2007.
 3. Ardizzi G., Iachini E., Why are payment habits so heterogeneous across and within countries? Evidence from European countries and Italian regions, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) 144, Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area, 2013.
 4. Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, NBP, 2012, http:// www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/obrot_bezgotowkowy.html.
 5. Bar-Gill O., Seduction by plastic, "Northwestern University Law Review" 2004, vol. 98, no. 4, s. 1373-1434.
 6. Baranowski P., Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 7. Baumol W., The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, "Quarterly Journal of Economics" 1952, vol. 66 (4), s. 545-556.
 8. Bedre-Defolie O., Calvano E., Pricing Payment Cards, "American Economic Review: Microeconomics" 2014, vol. 5 (3), s. 206-231.
 9. Blundell R., Bond S., Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87, s. 115-143.
 10. Borzekowski R., Kiser E., Ahmed S., Consumers' use of debit cards: Patterns, preferences, and price response, "Journal of Money, Credit and Banking" 2008, vol. 40, s. 149-172.
 11. Bruno G. S. F., Approximating the bias of the LSDV estimator for dynamic unbalanced panel data models, "Economics Letters" 2005, vol. 87, s. 361-366.
 12. Cronin D., McGuinness A., Retail Payment Practices: How They Have Evolved in Recent Times and Where They Might Be Going, "Quarterly Bulletin" 2010, no. 2, April.
 13. Goczek Ł., Witkowski B., Determinants of Card Payments: Forecast for Poland, "Gospodarka Narodowa" 2015, nr 3.
 14. Goczek Ł., Witkowski B., The determinants of cash-free transactions, The National Bank of Poland Working Paper Series no. 146, 2015.
 15. Goczek Ł., Witkowski B., The impact of common currency on card payments, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, WNE UW, Warszawa 2014, s. 133-144.
 16. Guariglia A., Loke Y., What determines the value and volume of noncash transactions? Evidence from a panel of European and North American countries, "Applied Economics" 2004, vol. 36, s. 291-303.
 17. Humphrey D., Retail payments: overview, empirical results and unanswered questions, Paper presented at Norges Bank Research Conference on Payment Systems, November 2008.
 18. Humphrey D., Pulley L., Vesala J., The check's in the mail: why the United States lags in the adoption of cost saving electronic payments, "Journal of Financial Services Research" 2000, vol. 17 (1), s. 17-39.
 19. Humphrey D., Sato S., Tsurumi M., Vesala J., The evolution of payments in Europe, Japan, and the United States: lessons for emerging market economies, World Bank Policy Research Working Paper no. 1676, 1996.
 20. Interchange fees in card payments, ECB Occasional Paper Series, no. 131, September 2011.
 21. Kahn C. M., Roberds W., Why Pay? An Introduction to Payment Economics, "Journal of Financial Intermediation" 2009, vol. 18, s. 1-23.
 22. Kiviet J. F., On Bias, Inconsistency and Efficiency of Various Estimators in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68, s. 53-78.
 23. Knack S., Trust, Associational Life and Economic Performance, w: The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being, red. J. F. Helliwell, Human Resources Development Canada (HRDC) and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Quebec 2001.
 24. Kosse A., The safety of cash and debit cards: a study on the perception and behaviour of Dutch consumers, DNB Working Paper no. 245, 2010.
 25. Lee M., Constrained or unconstrained price for debit card payment?, "Journal of Macroeconomics" 2014, vol. 41 (C), s. 53-65.
 26. Markose S., Loke Y., Can cash hold its own? International comparisons: Theory and evidence, University of Essex, Department of Economics, Economics Discussion Papers 536, 2002.
 27. Marzec J., Polasik M., Fiszeder P., Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona, "Bank i Kredyt" 2013, nr 44 (4), s. 375-402.
 28. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej, NBP, 2011.
 29. Rochet J.-C., Tirole J., Platform Competition in Two-Sided Markets, "The European Economic Association" 2003, vol. 1, no. 4, Winter, s. 990-1209.
 30. Saxén F., The No Surcharge Rule and Merchant Competition, "Journal of Industry, Competition and Trade" 2014, vol. 14 (1), March, s. 39-66.
 31. Verdier M., Payment Card Systems in Europe: Convergence or Disappearance?, "Communications & Strategies" 2008, vol. 1 (69), s. 127-150.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu