BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (ISM Slovakia)
Title
Problems of pedagogical diagnosis in social pedagogy
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 157-172, bibliogr.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Pedagogika, Pomoc społeczna, Metody diagnostyczne
Pedagogy, Social assistance, Diagnostic method
Note
summ.
Abstract
In this article I will analyze the problems associated with the diagnosis of social pedagogy. It should be noted, however, that in the social pedagogy diagnostic methods used in other pedagogical sub-disciplines, because there is no strict distinction between pedagogical diagnostics as such and the diagnosis in social pedagogy. Contrary to appearances, the formulation of a correct definition of pedagogical diagnosis is quite problematic. Such definition should on the one hand take into account the specificity of pedagogical diagnosis, i.e. to allow to distinguish pedagogical diagnosis of other diagnoses (medical, technical, etc.), on the other hand be sufficiently narrow so that other types of assessments formulated in the practice of pedagogy are not subject into it.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Kozielecki, Zagadnienia psychologii myślenia, PWN, Warsaw 1966, p. 16.
 2. Social Work Diagnosis in Contemporary Practice , red. FJ Turnera, Oxford University Press, Oxford 2005
 3. A. Czupryna, St. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk, Zdrowie publiczne , Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2000, Vol. I, p.13
 4. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Warsaw 1961, p. 370.
 5. A. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, "Śląsk" Publishing, Katowice 1998.
 6. M. Toeplitz-Wiśniewska, Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy, in: Etyka zawodu psychologa..., p. 186.
 7. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież, red. D. Borecka-Biernat, Difin, Warsaw 2010
 8. M. Ratajczak, Rozwiązywanie problemu wychowawczego, "Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze" 2004, no 1, p. 35
 9. J. McIntosh, M. Bloor, M. Robertson, Drug treatment and the achievement of paid em-ployment, "Addiction Research and Theory", 2008, p. 37.
 10. P. Sztompka Sociology. Analysis of society, Znak Publishing House, Krakow 2002, pp. 437
 11. M. Jędrzejko, P. Jabłoński, Narkotyki i środki zastępcze. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 12. J. Corcoran, J. Walsh, Clinical Assessment and Diagnosis in Social Work Practice, Oxford University Press, Oxford 2006.
 13. T. Bauman, Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu, in: Pedagogika społeczna, red. T. Pilach and I. Lepaczyk..., p. 101.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu