BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Marcin (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Jurczyk Krzysztof (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza procesu wysyłek komponentów prototypowych - studium przypadku
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 22-27, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Odprawa celna, Taryfa celna, Taryfa przewozowa
Customs, Customs tariff, Transportation tariff
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w jednym z biur badań i rozwoju. Skoncentrowano się na realizacji wysyłek komponentów prototypowych spoza Unii Europejskiej. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje potrzeba stworzenia instrukcji wysyłki komponentów dedykowanej dla inżynierów a nie specjalistów logistyki. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami studium przypadków. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych analiz ukierunkowano na przyspieszenie procesu odbioru części przez zainteresowanego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted in one of the office of research and development department. The analysis is focused on analysis of shipment procedure of prototype components outside the European Union. At the beginning of this article researchers proposed the hypothesis that there is a need to provide a user manual documentation dedicated for engineers requesting shipment. The hypothesis is covered by results of case study. Conclusions and recommendations shared based on the analysis are focused on accelerating the shipment process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Hamrol A.: Zarządzanie Jakością - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002
  2. Dohn K.: Organizacja procesów transportu wewnętrznego - studia przypadków. PNPW Transport 2009, Politechnika Warszawska, Warszawa 2009
  3. Śliwczyński B.: Zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchu dostaw wspomagane narzędziami elektronicznej gospodarki. LogForum 1.1.1, LogForum 2005
  4. Zioło Z.: Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu: Nr 8, Warszawa-Kraków 2006
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu