BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Interwencjonizm na rynku ziemi rolniczej z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii
Intervention in he Farmland Market from the Perspective of Austrian School of Economics
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 265-270, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Austriacka szkoła ekonomii, Nieruchomości gruntowe, Interwencjonizm w rolnictwie
Austrian School, Ground real estate, Interventionism in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była ekonomiczna ocena skutków interwencjonizmu na rynku ziemi rolniczej w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Analiza odnosi się głównie do polityki kształtowania ustroju rolnego, która stanowi wyspecjalizowany rodzaj polityki w zakresie alokacji ziemi. Istota poglądu ekonomistów szkoły austriackiej na problem interwencjonizmu sprowadza się do tego, że wprowadza on przymus w miejsce dobrowolnej współpracy. Prowadzi do redystrybucji bogactwa i ogólnego spadku produktywności społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the economic appraisal of the intervention in the agricultural land market in the light of the Austrian school of economics. The analysis refers mainly to the formation of agricultural system policy, which is a specialized type of land allocation policy. The essence of the Austrian school perception of the interventionism comes down to the fact that it introduces the force in place of voluntary cooperation. It leads to the redistribution of wealth and decline in social productivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hayek F.A. 1948: Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, 77-91.
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
  3. Mises von L. 2000: Interwencjonizm, Arcana, Kraków.
  4. Mises von L. 2007: Ludzkie Działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, 23-25, 44-47.
  5. Rothbard M.N. 2009: Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijor Publishing, Warszawa, 35-36.
  6. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r., Dz.U. 2012, poz. 1187.
  7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2012, poz. 803.
  8. Wilkin J. 2003: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie. [w:] A. Kowalski (red.), Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, SGH, IERiGŻ, ARR Warszawa, 39-50.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu