BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Sobków Czesław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Rola informacji na etykiecie w procesie zakupu produktu żywnościowego
Role of the Information from the Food Product Label in the Process of Food Product Purchase
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 290-296, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Etykiety towarowe, Oznakowanie produktów spożywczych, Zachowania konsumenta, Informacja w podejmowaniu decyzji, Zakup
Labels, Food labeling, Consumer behaviour, Information in decision making, Purchasing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badania było poznanie ważności i rozumienia treści etykiety produktu spożywczego oraz wykorzystania przez nabywców zawartych w niej informacji w procesie decyzji o zakupie. Informacje żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach produktów spożywczych stanowią dla konsumentów cenne dane na temat właściwości odżywczych żywności. Właściwe wykorzystanie tych informacji przez konsumenta wymaga ich rozumienia i prawidłowej interpretacji w kontekście potrzeb żywieniowych organizmu. Opinie konsumentów na temat użyteczności informacji żywieniowych na etykiecie produktu powinny motywować producentów do skuteczniejszego przekazu tych informacji. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of the questionnaire survey of food products purchasers on the understanding and significance of the contents of food product labels as well as the range of its use in the decision-making process. Nutritional and health-related claims on food product labels provide valuable data concerning the nutritional properties of these products. In order to use this information correctly, the consumer must be able to understand and adequately interpret it in the context of the nutritional needs of the organism. The easiness to notice them on the package is also very important for consumers. Their opinions concerning usefulness of the information on food product labels should motivate producers to give a more effective transfer of this kind of data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, Dz.Urz. UE, nr 304/25.
 2. Graham D.J., Laska M.N. 2012: Nutrition Label Use Partially Mediates the Relationship between Attitude toward Healthy Eating and Overall Dietary Quality among College Students, Academy of Nutritional Dietetics, no. 112, 414-418.
 3. Klonowska-Matynia M. 2010: Opakowania produktów na rynku mleczarskim, Koszalin, 69-70.
 4. Kowalska A. 2011: Strategia opakowań na przykładzie branży mleczarskiej, PTE, Toruń, 16.
 5. Krasnowska G., Salejda A. 2011: Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, nr 1, 173-179.
 6. Labelling, Competitiveness, consumer information and better regulation for the EU. 2006: European Commision Consulation Paper, BEUC Response, [online], http://www.beuc.org.
 7. Niewczas M. 2011: Kryteria wyboru żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 6, 204-219.
 8. Olejniczak M. 2014: Postrzeganie informacji żywieniowej przez polskich konsumentów na tle badań europejskich, Marketing i Rynek, nr 8, 1171-1172.
 9. Ozimek I. 2002: Znaczenie informacji podanych na opakowaniu produktu żywnościowego, Przemysł Spożywczy, nr 10.
 10. Ozimek I. 2011: Czynniki wpływające na czytanie przez konsumentów informacji zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 28-34.
 11. Patkowska A. 2002: Informacje i znaki na opakowaniach do żywności, Opakowanie, nr 9, 30-35.
 12. Report on European consumers' perception of food labelling. 2005: Bureau European des Unions de Consommateurs, Brussels, [online], http://www.beuc.org.
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych do obrotu, Dz.U. 2013, nr 10, poz. 443.
 14. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z 25 października 2011 roku w sprawie Dz.Urz. UE nr 304/25.
 15. Szczupak-Woźniczka M. 2008: Etykietowanie w obrocie żywności, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 343-346.
 16. Walkiewicz A., Kunachowicz H. 2013: Czytelność informacji w oznakowaniu produktów spożywczych, Przemysł Spożywczy, nr 10, 16-18.
 17. Warczyński R. 2000: Światowy rynek opakowań, charakterystyka i tendencje rozwojowe, Opakowanie, nr 2, 26.
 18. Where does my food come from. BEUC consumer survey on origin labelling on food. 2013: Bureau Européen des Unions de Consommateurs, Brussels.
 19. Wierzejska R. 2012: Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych - podejście konsumentów, Przemysł Spożywczy, nr 5, 43-45.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu