BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie polskiego i irlandzkiego sektora mleczarskiego z wykorzystaniem modelu S-C-P
Comparison of Polish and Irish Dairy Sector with the Use of Model S-C-P
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 326-331, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Przewaga konkurencyjna
Dairy, Dairy industry, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Country
Irlandia
Ireland
Abstract
Przedstawiono sytuację sektora mleczarskiego w Polsce i w Irlandii w latach 2007-2013. Sektory porównano z wykorzystaniem rozszerzonego modelu Structure-Conduct-Performance (S-C-P). W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe uwarunkowania sektora mleczarskiego i politykę rządu, następnie strukturę tego sektora, zachowania oraz wyniki. Irlandzki sektor mleczarski w porównaniu do polskiego charakteryzuje się większą koncentracją przemysłu i produkcji oraz większą wydajnością pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the situation of the dairy sector in Poland and Ireland in 2007-2013. The sectors were compared in the context of the extended model SCP. At the beginning presented the basic conditioning of sector, then the structure, conduct, performance and government policy. The Irish dairy sector in comparison to the Polish characterized by a higher concentration of industry and production and labor productivity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARR (Agencja Rynku Rolnego). 2014: Biuletyn Informacyjny, nr 3, 7.
 2. Borowska A., Kowrygo B. 2013: Innowacyjność produktowa na przykładzie sektora piekarskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 48-81.
 3. Carlton D., Perloff J.M. 2005: Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley, 2-4.
 4. DAFM (Department of Agriculture, Food and the Marine). 2008. 2014: Annual Review & Outlook for Agriculture, Food and the Marine, Ireland.
 5. Frączak P. 2009: Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 11.
 6. Gorynia M., Jaworska B., Owczarzak R. 2005: Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 5, 606.
 7. ICOS (Irish Co-operative Organisation Society), [online] http://www.icos.ie/members/dairy/, dostęp 30.04.2015.
 8. Judzińska A., Łopaciuk W. 2011: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, IERiGŻ-PAN, Warszawa, 35-39.
 9. Majewski E., Dalton G. 2000: The strategic options for the Polish agro-food sector in the light of economic analyses, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Marion B.W. 1976: Application of the Structure, Conduct, performance paradigm to subsector analysis, N.C. Project 117 Working Paper No. 7, 3.
 11. Mlekovita. 2015: [online], http://www.mlekovita.com.pl, dostęp 8.05.2015.
 12. Myers R.J., Sexton R.J., Tomek W.G. 2010: A Century of Research on Agricultural Markets, American Journal of Agricultural Economics, no. 92, 376-378.
 13. O'Connor D., Keane M. 2014: Future Expansion of the Dairy Industry in Cork: Economic Benefits and Infrastructural Requirement, Report prepared for Cork County Council, Cork, 8-63.
 14. Parzonko A. 2013: Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, SGGW, Warszawa, 9.
 15. Piątnica. 2015, [online], http://piatnica.com.pl, dostęp 8.05.2015.
 16. Pietrzak M. 2005: Polish dairy industry after transition with the special focus on dairy cooperatives, [w:] Пepcпeктиви кooпepаций в AПK Укpаини в умoвах интeгpаций в Eвpoпeйcький Coюз, Lviv, 128-144.
 17. Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich-koncepcja oceny, SGGW, Warszawa, 118-128.
 18. Pietrzak M. 2012: Sektor przetwórstwa mleka w Polsce, przemiany, stan obecny i perspektywy, Konferencja Naukowa pt. "Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji mleka i żywca wołowego na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce", Warszawa, 20 września (maszynopis).
 19. Pietrzak M., Mucha M. 2014: Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po akcesji do UE, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, nr 107, 127-141.
 20. PFPŻ (Polska Federacja Producentów Żywności). 2010: [online], https://pfpz.pl/nowosci/?id_news=932, dostęp 08.05.2015.
 21. Porter M.E. 1992: The Competitive advantage of nations, The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke, 9, 24, 33-34.
 22. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 150.
 23. Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2007-2014: IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 34-46.
 24. Scherer F.M. 1970: Industrial Market Structure and Economic Performance, RAND McNALLY College Publishing Company, Chicago, 4-5, 8-11.
 25. Tirole J. 1994: The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge MA, 1.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu