BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybowska Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Konsument na rynku kasz
Groats Consumer Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 344-348, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Produkty żywnościowe, Rynek przetworów zbożowych, Zachowania konsumenta
Food products, Grain products market, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kasze odgrywały ważną rolę w tradycyjnej kuchni polskiej. Również współcześnie są polecanymi przez dietetyków produktami, które powinny znaleźć się w jadłospisach. Przeprowadzone w 2014 roku badania wśród mieszkańców Trójmiasta i okolic pokazały, iż konsumenci rzadko spożywają kasze. Do najbardziej popularnych zaliczono kaszę gryczaną, jęczmienną i mannę. Stwierdzono różnice w preferencjach osób młodych, otwartych na nowości i starszych, którzy są tradycjonalistami. Również płeć w nieznacznym stopniu wpłynęła na opinie badanych. Konsumenci są świadomi wartości odżywczych kasz i ich znaczenia w żywieniu człowieka. (abstrakt oryginalny)

Groats played an important role in traditional Polish cuisine. These products are also recommended by nutritionists today, and should appear in our diet. Research conducted in 2014 among residents of Tri- City and surrounding areas has shown that consumers rarely eat groats. The most popular was buckwheat, barley and semolina (manna). It was found differences in the preferences of young people who are open to novelties and older who are traditionalists. Also sex marginally influenced the opinions of respondents. Consumers are aware of groats nutritional value and their importance in human nutrition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowy T., Kubiak M. 2014: Kasza - produkt wartościowy sam w sobie, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 4, 24.
 2. Górska-Warsewicz H. 2006: Rozwój rynków produktów zbożowych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 10, 5.
 3. Jurga R. 2004: Prawie wszystko o kaszach, Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 6, 26.
 4. Kawka A., Górecka D. 2011: Mąka, kasze, ryż, makarony, [w:] Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 33.
 5. Koleśnikow M. 2014: Spożycie kasz nieznacznie wzrosło. Czy to już stały trend? [online], portalspożywczy.pl, dostęp 09.09.2014.
 6. Mały rocznik statystyczny. 2014: GUS, Warszawa, 204.
 7. Przyjemska B. 2013: Niebezpieczne zboża- groźny gluten, Studio Astropsychologii, Białystok, 15-16.
 8. Świątkowska M. 2014: Produkty zbożowe - powszechne i niezbędne, Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 4, 2-8.
 9. Traczyk I. 2008: Produkty zbożowe z pełnego przemiału w diecie, [w:] Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, POL-HEALTH, Warszawa, 94-95.
 10. Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r. http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/rekordowe-zbiory-zboz-w polsce,109343.html.
 11. Zin M. 2009: Ocena żywności i żywienia, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 34-36.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu