BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Takács-György Katalin (Károly Robert College, Hungary)
Title
Chemical Use in Crop Production - Can It Be Reduced by New Technologies?
Ochrona chemiczna w produkcji rolniczej - czy można ją ograniczyć przez nowe technologie?
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 386-391, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Środki ochrony roślin, Nowe technologie, Dopłaty dla rolnictwa
Agricultural production, Plant protection measures, High-tech, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Coraz częściej poruszany jest temat potrzeby ograniczenia zastosowania ochrony chemicznej w rolnictwie. Dzięki rozwojowi przemysłu technicznego i chemicznego, a także maszynowego, dysponuje się rozwiązaniami umożliwiającymi aplikację mniejszej ilości substancji na 1 ha niż miało to miejsce 30 lat temu. Jedną z tych technik jest rolnictwo precyzyjne. W zależności od liczby gospodarstw rolnych i pól stosujących oraz zwracających się ku precyzyjnemu zastosowaniu środków ochrony, oszczędności wynoszą od 5341 do 1682 ton produktu na Węgrzech i od 5110 do 1221 ton w Polsce. Mimo że rolnictwo precyzyjne współgra ze zrównoważoną ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym i społecznym, jego rozpowszechnienie nie zachodzi tak szybko jakby mogło. W obu krajach sugeruje się umocnienie średnich gospodarstw rolnych oraz zachęcanie ich do przestawienia się na rolnictwo precyzyjne przez wspieranie inicjatyw dzielenia się maszynami i usługami oferowanymi przez inne firmy. (abstrakt oryginalny)

The necessity of chemical use reduction in agriculture is frequently mentioned. Due to the technical development of chemical and machine industries, we have solutions to spread fewer ingredients per hectare than we did 30 years ago. One of these techniques is site-specific crop production. Depending on the number of farms and land used by turning to site-specific pesticide use, the savings vary between 5341 to 10 682 tons of ingredient in Hungary, and 5110 to 10 221 tons in Poland. Although site-specific crop production is compatible with ecological, economic and social sustainability, its real diffusion is not as fast as it could be. In both countries it is suggested to strengthen medium sized farms and encourage shifting them to site-specific farming, supporting machine sharing forms and services offered by other companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gallido P.A., Granell C., Molin P.G., Guijarro J.H. 2012: Participative sit.Specific agriculture analysis for smallholders, Precision Agric., 13, 594-610.
 2. Griffin T.W., Lowenberg-DeBoer J., Lambert D.M., Peone J., Payne T., Daberkow S.G. 2004: Adoption, profitability, and making better use of precision farming data, Department of Agricultural Economics, Purdue University, Staff Paper, 20 p.
 3. Gutjahr C., Weiss M., Sökfeld M., Ritter C., Möhring J., Büsche A., Piepho H.P., Gerhards R. 2008: Erarbeitung von Entscheidungsalgoorithmen für die teilflächenspezifische Unkrautbekämpfung, Journal of Plant Diseases and Protection, XXI, 143-148.
 4. Hall L., Faechner T. 2005: Weed management with precision farming, Working paper, Saskatchewan Soil Conservation Association, Alberta Agriculture, Food and Rural Development, 5.
 5. Larkin S.L., Perruso L., Marra M.C., Roberts R.K., English B.C., Larson J A., Cochran R.L., Martin S.W. 2005: Factors affecting perceived improvements in environmental quality from precision farming, Journal of Agricultural and Applied Economics, 37(3), 577-588.
 6. Lencsés E. 2013: Precision farming technology and motivation factors of adaptation, Annals SERiA, vol. XV, no. 5, 185-189.
 7. Lencsés E., Takács I., Takács-György K. 2014: Farmers' Perception of Precision Farming Technology among Hungarian Farmers, Sustainability, 4(6), 8452-8465.
 8. Pedersen S.M, Fountas S., Blackmore B.S., Gylling M., Pedersen J.L. 2010: Adoption and perspectives of precision farming in Denmark, Acta Agriculturae Scandinavica, section B, Plant Soil Science, 54(1), 2-8.
 9. Swinton S.M. 1997: Precision farming as green and comptetive, Michigan State University, Working paper, [online], http://www.aec.msu.edu/agecon/ Smith_Endowment/documents/swinton.htm, download 5. 12.2007.
 10. Takács-György K. 2009: Economic aspects of chemical reduction in farming - future role of precision farming, Food Economics, Acta Agriculturae Scandinavica, section C, Economy, 5(2), 114-122.
 11. Toews T. 2005: Ökonomik teilflächenorientierter Unkrautbekämpfung, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Justus, Liebig, Universität Giessen, 198 p.
 12. Watson S., Segarra E., Machado S., Bynum E., Archer T., Bronson K. 2003: Precision farming in irrigated corn production: an economic perspective, Southern Agricultural Economics Association. Annual Meeting, [onlnie], http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/35053/1/sp02wa01.pdf, download 11.15.2008.
 13. 2013 Edition of the OECD Environmental Database, [online], http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu