BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zych Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie systemów transportowych w Polsce z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy
Comparison of Transport Systems in Poland in Different Stakeholders Point of View
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 427-433, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Transport, System transportowy, Interesariusze, Analityczny proces hierarchiczny
Transport, Transport system, Stakeholders, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano oceny i porównania transportu zbiorowego w wybranych miastach Polski przy uwzględnieniu oczekiwań różnych grup interesu, tj. pasażerów, władz miasta i operatorów. W badaniach wykorzystano metodę AHP. W pierwszym etapie badań zdefiniowano takie kryteria oceny transportu miejskiego, jak: dostępność, prędkość eksploatacyjna, jakość taboru, przydatność floty, praca przewozowa, koszt wozokilometra, efektywność. Następnie dokonano porównań systemów transportu miejskiego poszczególnych miast w ramach kryteriów i ostatecznie stworzono ich ranking. Pozycję lidera w rankingu zajęła Warszawa, a kolejne miejsca przypadły dla Gdańska, Krakowa i Poznania. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the application of the AHP method to the evaluation of urban transportation in Polish cities. The AHP method allows the analysis by presenting a problem in the form of a hierarchical structure. The presented example pinpointed the main objective, criteria and variants. The authors define a consistent family of criteria that allows to evaluate urban transportation development in Polish cities. All cities are evaluated by criteria and finally ranked from the best to the worst. The best city is Warsaw, which owes the top position in the ranking to the very good performance on efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chang Y., Shyu T. 1995: A Fuzzy Multicriteria Model to Evaluate the Privatization of the Public Bus Operations, Journal of Advanced Transportation, 29(1), 63-79.
 2. Chu X., Fielding, G.J., Lamar, B.W. 1992: Measuring transit performance using data envelopment analysis, Transportation Research 26A (3), 223-230.
 3. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell C.J., Battese G.E. 2005: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York.
 4. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2007: Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisheres, New York.
 5. Dębińska-Cyran I. 2007: Sposoby rozwiązywania problemów transportu w zgodzie z zasadami zrównoważonego transportu, Część. 2, Logistyka, 1/2007, 25-28.
 6. Dzwigoń W. 2012: Preferencja pasażerów w małych miastach na przykładzie aglomeracji krakowskiej, Transport Miejski i Regionalny, 11/2012, 11-14.
 7. Eggenberger M., Partidario M. 2000: Development of Framework to assist the integration of environmental, social and economic issues in spatial planning, Impact Assessment and Project Appriasal, vol. 18, 3/2000, 201-207.
 8. Fierek S., Żak J., Solecka K., Kruszyński M. 2012: Multiple Criteria Evaluation of the Mass Transit Systems in European Cities, Logistyka 2/2012, 509-522.
 9. Gomes L. 1989: Multicriteria Ranking of Urban Transportation System Alternatives, Journal of Advanced Transportation, 23(1), 53-66.
 10. Husain N., Abdullah M., Kuman S. 2000: Evaluating public sector efficiency with data envelopment analysis (DEA): a case study in road transport department, 11(4,5, 6), 830-836.
 11. Iglińska H. 2013: Wyzwania polityki transportowej miast. Wydajność systemów transportowych, Poznań,15-26.
 12. Karlaftis M.G. 2004: A DEA approach for evaluating the efficiency and effectiveness of urban transit systems, European Journal of Operational Research 152, 354-364.
 13. Keeney R., Raiffa H. 1993: Decision with Multiple Objectives, Preferences and Value Tradeoffs, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Levaggi R. 1994: Parametric and Nonparametric Approach to Efficiency: The Case of Urban Transport in Italy, Studi-Economici, 49(53), 67-88.
 15. Nolan J.F. 1996: Determinants of productive efficiency in urban transit, Logistics and Transportation Review, 32(3), 319-342.
 16. Pina V., Torres L. 2001: Analysis of the efficiency of local government services delivery, An application to urban public transport, Transportation Research, Part A, 35, 929-944.
 17. Saaty T. 1980: The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 18. Saaty T. 1995: Transport Planning with Multiple Criteria: The AHP Applications and Progress Review, Journal of Advanced Transportation, 81-126.
 19. Solecka K. 2013: Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego, rozprawa doktorska, Kraków.
 20. Tabucanon M., Lee H. 1995: Multiple Criteria Evaluation of Transportation System Improvement Projects: the Case of Korea, Journal of Advanced Transportation, 29(1), 127-143.
 21. Viton P.A. 1997: Technical efficiency in multi-mode bus transit: A production frontier analysis, Transportation Research, B 31, 23-39.
 22. Żak J. 2005: Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu