BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Krystian (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Numeryczny model terenu dla wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych przestrzennych
Digital Terrain Model for Multiresolution/Multirepresentation Database of Spatial Data
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1/1, s. 69-80, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Geodezja, Kartografia, Bazy danych
Geodesy, Cartography, Databases
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono system tworzenia, przechowywania oraz pozyskiwania numerycznego modelu terenu (NMT) dla baz danych topograficznych. Zwrócono uwagę na problem jednorodności danych w zakresie NMT. Brak jednorodności danych wymusza stosowanie narzędzi generalizacji w funkcjonowaniu NMT w wielorozdzielczej/ wieloreprezentacyjnej bazie danych. Autor wskazuje na możliwość zastosowania zmodyfikowanej metody Chrobaka do przeprowadzenia upraszczania numerycznego modelu terenu po uwzględnieniu wydzieleniu jednorodnych obiektów modelu.(abstrakt oryginalny)

In the article was discussed a current system of creating, storing and acquiring Digital Terrain Model (DTM) for topographical databases. Author paid attention to the problem of homogeneities given in DTM. The lack of the homogeneity of data is forcing into applying the tools of generalization in DTM functioning in Multiresolution/Multirepresentation Database. The author is pointing out to the possibility of applying the modified Chrobaka method for conducting simplification of the numerical model of the area after taking into consideration allocation of homogeneous objects of the model.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajaj C.L., Shikore D.R.: Topology preserving data simplification with error bounds. Computers and Graphics, 22(1), 1998, s. 3-12.
 2. Chrobak T. (red.): Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. UWND AGH, Kraków 2007.
 3. Danovaro E., de Floriani L., Magillo P., Mesmoudi M.M., Puppo E.: Morphology-Driven Simplification and Multiresolution Modeling of Terrains. [w:] Hoel E., Rigaux P. (Eds), Proceedings ACM-GIS 2003 - The 11th International Symposium on Advances in Geographic Information Systems, ACM Press, 2003, s. 63-70.
 4. De Floriani L., Magillo P.: Multiresolution Mesh Representation: Models and Data Structures. [w:] Floater M., Iske A., Quak E. (Eds), Multiresolution in Geometric Modelling, Springer-Verlag, 2002, s. 363-418.
 5. Garland M.: Quadric-based polygonal surface simplification. Computer Science Department, Carnegie Mellon University, Tech. Rept. CMU-CS-99-105, 210s, 1999 (praca doktorska).
 6. Koch A., Heipke C.: Semantically Correct 2.5D GIS Data - the Integration of a DTM and Topographic Vector Data. [w:] Fisher P. (Ed.), Developments in Spatial Data Handling, Springer, Berlin 2004, s. 509-526.
 7. Li R.: Data structures and application issues in 3-D geographic information systems. Geomatica, Vol. 48, No. 3, 1994, s. 209-224.
 8. Molenaar M.: A formal data structure for 3-D vector maps. Proceedings First European Conference on Geographical Information Systems (EGIS'90). Vol. 2, Amsterdam (The Netherlands) 1990, s. 770-781.
 9. Molenaar M.: A topology for 3D vector maps. ITC Journal, 1, 1992, s. 25-33.
 10. Molenaar M.: A syntax for representation of fuzzy spatial objects. [w:] Molenaar M., de Hoop S. (Eds), Advanced geographic data modelling: spatial data modelling and query languages for 2D and 3D applications, Netherlands Geodetic Commission, No. 40, Delft (The Netherlands), 1994, s. 155-169.
 11. Peucker T., Chrisman N.: Cartographic data structures. The American Cartographer, Vol. 2, No. 2, 1975, s. 55-69.
 12. Pilouk M., Rahman A.: Applications of the Model. Spatial Data Modeling for 3D GIS. Springer, Berlin - Heidelberg - New York 2007.
 13. Raper J.: Key 3D modelling concepts for geoscientific analysis. [w:] Turner A.K. (Ed.), Threedimensional modeling with geoscientific, NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishings, 1992, s. 215-232.
 14. Weiss A.: Topographic Position and Landforms Analysis. ESRI User Conference, San Diego (CA) 2001.
 15. Wytyczne techniczne: Baza Danych Topograficznych (TBD) - wersja 1.0 uzupełniona. GUGiK, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu