BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dalecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Użyteczność modelu Beneisha w detekcji manipulacji księgowych
The Detection of Accounting Manipulation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 259-267, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunkowość, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Fraud in the financial statements, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule omówiono różne aspekty modelu Beneisha, wdrożonego jako narzędzie do wykrywania manipulacji księgowych. Model Beneisha można obliczyć za pomocą rocznych sprawozdań finansowych danej spółki, a odróżnia on manipulatorów od niemanipulatorów wykorzystując zmienne ze sprawozdań. Beneish wykorzystuje osiem zmiennych finansowych, wskazując spółki podatne na manipulacje księgowe w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

This article discusses various aspects the model Beneish, deployed as a tool to detection of accounting manipulation. The Model Beneish can be calculated by using a company's annual financial statements, and differentiates manipulators from nonmanipulators by applying variables from the financial statements. Beneish uses eight financial variables viewed as being indicators of companies prone to financial statement manipulation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basilico E., Grove H. (2008), Fraudulent Financial Reporting Detection: Key Ratios Plus Corporate Governance Factors, "International Studies of Mangement & Organization", vol. 38, no. 3.
  2. Beneish M.D. (1997), Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management Among Firms with Extreme Financial Performance, "Journal of Accounting and Public Policy", vol. 16, no. 3.
  3. Beneish M.D. (1999), The Detection of Earnings Manipulation, "Financial Analysts Journal", vol. 55, no. 5.
  4. Beneish M.D., Lee C.M.C., Nichols C. (2012), Fraud Detection and Expected Returns, Working Paper, Indiana University Bloomington.
  5. Cieślik R. (2011), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie "jakości" zysku księgowego - aspekty praktyczne, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. W. Szczęsny, J. Turyna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  6. Clayton M.M., Golden T.W., Skalak S.L. (2006), A Guide to Forensic Accounting Investigation, John Wiley & Sons, New Jersey.
  7. Dechow P.M., Ge Z., Larson C.R. (2011), Predicting Material Accounting Misstatements, "Contemporary Accounting Research", vol. 28, iss. 1.
  8. Dobosz A., Zarzecki D. (2005), Detekcja manipulacji księgowych, w: Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. XCIII, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  9. Peek E. (2007), Detecting Earnings Management: Critical Assessment of the Beneish Model, Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu