BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Siwkowski Marek (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.), Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Zarządzanie dystrybucją usług na rynku pocztowym
Distribution Management on Postal Services' Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 295-302, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Poczta, Jakość, Logistyka, Usługi pocztowe
State post, Quality, Logistics, Postal services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W prezentowanej pracy podjęto próbę zidentyfikowania rynku usług pocztowych w kontekście ich dystrybucji. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły często ukazujące się publikacje zarówno osób zawodowo związanych z rynkiem pocztowym, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiające usługi pocztowe i ich jakość jako jedno z ważniejszych czynników współczesnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W pracy została zastosowana metoda badawcza, jaką jest analiza materiałów źródłowych dotyczących zarządzania dystrybucją usług na rynku pocztowym. Wynik - Wynikiem opracowania jest identyfikacja rynku usług pocztowych, a także ukazanie poszczególnych procesów w obszarze dystrybucji usług pocztowych w aspekcie wysokiej ich jakości. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono istotną i aktualną problematykę transformacji rynku usług pocztowych, bowiem liberalizacja sektora pocztowego pozwoliła na wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które istotnie podniosły jakość usług świadczonych przez operatorów pocztowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the authors aim at describing the postal services' market in the light of its distribution channels. The paper has been inspired by materials, concerning postal services and their quality as one of crucially important factors affecting contemporary businesses, frequently published by postal services' professionals and scholars. Research methodology - the authors applied the method of analysis of source materials concerning the distribution management on postal services' market. Result - as a result of the research the postal services' market has been identified. Moreover, specific distribution processes of postal services have been revealed in the context of their high quality. Originality/value - the paper touches upon an important and pertinent issue of postal market transformation because the liberalization of the postal industry has led to the emergence of market mechanisms which effectively increase the quality of services provided by postal operators. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berndt S. (2012), Positioning for the future, Postal Technology International, s. 44-46.
  2. E-sklepy wybierają Pocztę Polską, http://blog.poczta-polska.pl/2010/07/08/e-sklepy-wybieraja-poczte.
  3. Krakała-Zielińska M. (2009), Prawo Pocztowe Unii Europejskiej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 15- 17, 127-130.
  4. Rożyński P. (2011), Poczta polska musi się zmienić w bank. Inaczej nie przetrwa, "Gazeta Prawna", s. 8-9.
  5. Sund K.J. (2012), Transformation, Postal Technology International, s. 52-54.
  6. Stolarczyk A. (2004), Rynek usług pocztowych - zarys problemów, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" nr 3-4, s. 24-25.
  7. Zawistowski (2014), W logistyce i e-commerce kluczowa staje się tzw. ostatnia mila, "Puls Biznesu".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu