BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Henryk (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Dylemat roli dziennikarza w przestrzeni medialnej
The Dilemma of the Role of the Journalist in the Media
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 207-219, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Dziennikarstwo, Media, Etyka zawodowa
Journalism, Media, Professional ethics
Note
summ.
Abstract
Specyfika zawodu dziennikarza nakłada obowiązek stosowania zachowania staranności na najwyższym poziomie. Konsekwencje w postaci, krzywdy, szkody mogą mieć wymiar indywidualny lub zbiorowy. Rzetelność dokładność, bezstronność, to kolejne zasady jakimi, w codziennych zawodowych czynnościach winien kierować się dziennikarze. Pierwsza, to przecież nic innego, jak podawanie informacji, mającej swoje wiarygodne, identyfikowalne i godne zaufania źródło. Dokładność to przekazywanie informacji, zamieszczonych w określonym kontekście oraz wywodzonych z identyfikowalnej konotacji. Bezstronność zaś, to zachowanie dystansu do treści przekazu przez autora. Katalog dylematów jest ciągle otwarty i ich liczba będzie wzrastać wraz z nową konfiguracją przestrzeni medialnej, zarówno w sferze technologii jak i przekazywanych treści.(fragment tekstu)

Contemporary journalism carried out especially in the media. This fact, in itself, raises a number of dilemmas regarding the role of social and quality of work. Space for a journalist, media on the one hand the network structure about the potential of technology, which allows it to accept and perform specific public role, -pewnej social mission, the other a matter of course, a feature of knowledge of the content in which the subject's cognitive (journalist) assigns his knowledge of the contents of the full availability, brightness and clarity, and saturation. In this sense, for journalistic work, "obviousness" has the meaning epistemological is a specific criterion of truth, a particular ethical dimension. This meaning of "obviousness" in the sense of epistemological attributed to E. Husserl, which writes Ajdukiewicz in the "issues and directions philosophy" In this sense "evidence" is a "immediacy of the subject" resulting from the immediacy cognitive act, they will at the same time a kind of criterion of truth, as the fulfillment of the claim by the criterion of universal agreement theory, utility theory, and the theory of coherence to other definitions of truth. A common feature is the new moon that to be true to be considered such assertions that meet some considered final and irrevocable criteria(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Ajdukiewicz Kierunki i zagadnienia filozofii. Wyd. Czytelnik Warszawa, 1983
  2. Badanie z 09.05.3015 "Radio Track" Millward Brown dla Radia Rzeszów
  3. "Jak postrzegana jest nasza twarz" Badania Davida Perrett z University of St. Andrews w Wielkiej Brytanii https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/da/persons/ david-ian-perrett(6a987feb-d99f-4e51-84ed-5f6d87c19dbc).html
  4. H. Pietrzak Nowe podmioty w przestrzeni medialnej, Wyd, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012
  5. Słownik Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/sjp/korekta;2474027.html
  6. P. Sztompka Wizualność świata, pdf. Ksiegarni
  7. TVP. Info, http://www.tvp.info/8100316/hejter-specjalista-od-nienawisci
  8. Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. Dz.U.84.5.24 z późniejszymi zm.
  9. Orzeczenie Sądu Najwyższego OSN II CR 269/87
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu