BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pavlů Jiří
Title
Review: Vhled do Teorie a Praxe Sociální Práce v Polsku
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 220-221
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Recenzja, Pomoc społeczna
Review, Social assistance
Note
recenzja książki "Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Pol´sku".
Abstract
Książka autorstwa Pawła Czarneckiego składa się z dwunastu rozdziałów tematycznych. Zawiera min. interpretację koncepcji pracy społecznej, jej teoretyczne i praktyczne aspekty oraz rys historyczny omawianego zagadnienia. Wymienia metody podejścia i formy profilaktyki w zakresie pracy socjalnej, autor porusza również kwestię problemów edukacji i zatrudnienia pracowników socjalnych.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu