BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruta Szymon (Uniwersytet Warszawski), Nitka Grażyna (MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA)
Title
MARS Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych jako instrument zarządzania grupą spółek portfelowych na przykładzie Grupy MARS Shipyards & Offshore
MARS Closed-and Investment Fund (Mars Fiz) as the Management Tool of Portfolio Companies on the Example of Mars Shipyards & Offshore Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 341-347
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Przemysł stoczniowy, Restrukturyzacja, Inwestycje, Strategia przedsiębiorstwa, Grupa kapitałowa
Shipbuilding industry, Restructuring, Investment, Corporation strategies, Capital group
Note
streszcz., summ..
Company
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, MARS Shipyards & Offshore Group
,
Abstract
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (MARS FIZ, Fundusz) zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI), którego jedynym akcjonariuszem jest Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ). MARS FIZ działa od drugiej połowy 2010 roku, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (i pod jej nadzorem). MARS FIZ przeprowadził dotychczas sześć emisji certyfikatów inwestycyjnych. Łączna wartość kapitału wpłaconego do funduszu wynosi ok. 1,1 mld zł. Certyfikaty Funduszu nie są notowane na aktywnym rynku i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. PGZ jest w posiadaniu 96,78% certyfikatów inwestycyjnych. Obecnie MARS FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 14 spółek niepublicznych, wśród których znajdują się spółki z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych offshore, producent kotłów energetycznych oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości. Portfel spółek nieruchomościowych oraz portfel spółek stoczniowo-stalowych są odrębnie zarządzane. Portfel stoczniowo-stalowy skupiony jest wokół brandu Mars Shipyards & Offshore.(fragment tekstu)

Purpose - The purpose of this document is to present an example of integration and restructuring processes carried out within MARS Shipyards & Offshore Group. MARS Shipyards & Offshore is a group of closely cooperating shipyard and offshore companies owned by the MARS Closed-End Investment Fund. The fund is managed by the MS Investment Funds Society, a daughter company of the Polish Armament Industrial Group. The aggregate value of the assets currently managed by the MARS fund amounts to more than EUR 260 million. MARS Shipyards & Offshore is formed by leading shipbuilding, ship repair and offshore production companies which include: EPG (Energomontaż-Północ Gdynia), MSR Gryfia (Szczecin and Świnoujście) and Nauta (Gdynia and Gdansk). The scope of the restructuring processes carried out by MARS FIZ is wide: mergering of shipyards from West Pomerania;, integration of the Group; property restructuring - freeing the potential of owned grounds, costs optimalization; restructuring of the employment- increasing the effectiveness of work, outsourcing; operational restructuring - rise in the income; investments in production facilities. Moreover, this document presents the strategy of MARS Shipyards& Offshore Group and the market approach and market segments (focus on 4 areas: shiprepairs & conversions, new buildings, offshore, naval.). The strategy includes 11 strategic initiatives focused on: integration of the MARS Shipyards& Offshore Group, creating efficiently managed, diversified and competitive organization and partnership/participation at the achievements of key undertakings for the Polish economy. Design/methodology/approach -This documents presents a real business case operating on the Polish and European market. Findings - Presented in this document business case shows that formation , restructuring and development of the capital group can be with succeess realized using the investment fund , as an effective vehicle creating a competitive advantage of the group companies on the market. Originality/value - This document is unique because is based on a real business case, presenting an example of integration and restructuring processes in polish shipyards and offshore companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu