BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski), Roszkowska-Hołysz Dorota (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Finansowe aspekty funkcjonowania grup zakupowych
Financial Aspects of Functioning of Group Purchasing Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 349-358, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Integracja przedsiębiorstw, Artykuły przemysłowe, Sieci przedsiębiorstw, Grupy zakupowo-sprzedażowe
Integration of enterprises, Manufactured goods, Enterprise networks, Group purchasing organizations (GPO)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ukazanie specyfiki finansowych aspektów funkcjonowania grup zakupowo- sprzedażowych z branży instalacyjnej w Polsce. Metodologia badania - Analiza literatury krajowej i zagranicznej, analiza danych finansowych pochodzących z ogólnopolskiej grupy zakupowo-sprzedażowej, skupiającej 25 przedsiębiorstw. Wynik - Działalność w opisywanej instytucji pozwala zapewnić rentowność działalności, usprawnić proces zarządzania przedsiębiorstwem. Oryginalność/wartość - Artykuł dotyczy standardowych problemów zarządzania finansami w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Showing the specificity oft he financial aspects of the functioning of group purchasing sales organizations in installation industry in Poland. Design/methodology/approach - Analysis of domestic and foreign literature as well as analysis of financial data from a group purchasing organization, bringing together 25 companies. Findings - Activity in the described institutions helps to ensure profitability and business management Originality/value - Article applies to standard problems of financial management in enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 2. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna WoltersKluwer Business, Warszawa.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 4. Finanse przedsiębiorstwa (2007), red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa.
 5. Jędrzejczak-Gas J. (2013), Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62, Szczecin, s. 583-591.
 6. Krzakiewicz K. (2013), Zastosowanie podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1147, z. 52.
 7. Łobos K. (2005), Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 8. Pomykalska B., Pomykalski P. (2008), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Rytko P. (2009), Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 10. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 11. Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu