BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Lech A. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Feliks Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznych
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 52-59, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Niepewność, Informacja w podejmowaniu decyzji, Zbiory rozmyte, Logistyka
Uncertainty, Information in decision making, Fuzzy sets, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono propozycję metody oceny jakości informacji wraz z systemem oceny wartości uży tkowej informacji zrealizowanym z wykorzystaniem zbiorów rozmytych oraz regułowej bazach wiedzy. W przypadku przewidywalnych, powt arzających się zmian i zagrożeń możliwe jest wykorzystanie metod statystyczny ch do oceny ja kości informacji , n atomiast w sytuacjach charakterystycznych dla turbulentnych zmian otoczenia ich użycie jest to na ogół nie możliwe. Dlatego zaproponowane rozwiązanie oparto na metodach stosowanych w doradczych systemach ekspertowych, w tym wykorzystaniu zmiennych lingwistycznych i teorii zbiorów rozmytych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this p ublication is to propose method for assessing the quality of information with use of fuzzy sets and rule - based knowledge . For predictable, repeated change s and threats it is possible to use of statistical methods, based on the theory of probability, stocha stic processes, and statistics to assess the quality of information , but in situations characteristic of turbulent changes in the environment is usually not possible. Therefore, the proposed solution is based on methods used in expert systems, including th e use of linguistic variables and fuzzy set theory.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bukowski L., Problemy przetwarzania informacji logistycznych w zintegrowanych systemach produkcyjnych, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Kraków, 2004, s. 222-229
  2. Bukowski L. & Feliks J., Application of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood, 18th International Conference on Systems Engineering, Proceedings Las Vegas, Nevada 2005, pp. 170-175
  3. Bukowski L. & Feliks J., Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia, Konferencja Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, 19 - 21 października 2014 r - materiały w przygotowaniu.
  4. IT Governance Institute, (2005), Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.0, IT Governance Institute, Rolling Meadows, IL,
  5. Kacprzyk J., Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości. PWN, 1983
  6. Kofler E., Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Publishers, Warszawa 1993
  7. Kulikowski J.L. Technika i metody rozproszonego przetwarzania danych. Cz. I, Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1986
  8. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, EXIT, Warszawa, 1999
  9. Zadeh L.A., A theory of approximate reasoning, Machine Intelligence, Hayes J.E., Michie D., Mikulich L.I. (red.), Vol. 9, Elsevier, New York, 149-194 1989.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu