BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolecki Jakub (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Combined Bundle Adjustment with Distances and GPS Observations
Zintegrowane wyrównanie sieci zdjęć z odległościami oraz obserwacjami GPS
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2015, nr 9/1, s. 51-60, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pomiary, Testy, Global Position System (GPS)
Measurement, Tests, Global Position System (GPS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niejednokrotnie pomiary fotogrametryczne integrowane są z pomiarami pochodzącymi z takich sensorów jak jednostki inercyjne czy odbiorniki GNSS. Jest to przyczyna, dla której funkcjonalny model metody wiązki musi być rozszerzany. W niniejszej publikacji proponowana jest metoda wykorzystania pomiarów odległości jako informacji wspomagającej bezpośrednią georeferencję zdjęć. Przeanalizowana została dokładność wyrównania sieci zdjęć w zależności od liczby pomiarów odległości. Skoncentrowano się także nad badaniem wpływu wagowania obserwowanych współrzędnych środków rzutu. Testy przeprowadzono, wykorzystując sieć zdjęć o konfiguracji pętli z dużą liczbą punktów wiążących. Wyniki pokazują, że wykorzystanie obserwacji odległości pozwala na uniknięcie nieprawidłowego przeskalowania sieci, a także wpływa na zmniejszenie błędów położenia punktów kontrolowanych mimo stosowania odbiornika GPS o niskiej dokładności. Należy jednak mieć na względzie fakt, że końcowy wynik wyrównania będzie zależny od faktycznej dokładności pomiaru odległości, a także od geometrii zdjęć w sieci.(abstrakt oryginalny)

Today photogrammetric measurements are often supported by observations provided by such devices like inertial measurement units and GNSS receivers. Therefore the functional model of bundle adjustment often needs to be extended to handle various kinds of observations. In this paper the approach to supporting direct geo-referenced images with distance observations is proposed. The behavior of final accuracy of adjustment is examined depending on the number of distances involved. Besides the influence of inaccurate weighting of GPS observations is addressed. Tests were carried out using a closed-loop image network with good controllability and a large number of tie points. The results show that using distances as supplementary information may help to fix the scale of the photogrammetric network and prevent check point errors from increasing even if a low accuracy GPS solution is available. However one should always keep in mind that the role of distances depends on the accuracy of their measurements and finally on the geometry of the network. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ARC3D. [on-line:] http://www.arc3d.be/ [access: 17.12.2013].
  2. Bartelsen J., Mayer H.: Orientation of Image Sequences Acquired from UAVS and with GPS Cameras. International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2010, Castelldefels, Spain, 2010.
  3. Ellum C.M., El-Sheimy N.: Portable Mobile Mapping. International Conference - New Technology for a New Century, FIG Working Week 2001, Seoul, South Korea, 2001 [on CD-ROM].
  4. Horn B.K.P.: Closed-form solution of absolute orientation using unit quaternions. Journal of the Optical Society of America, vol. 4 (4), 1987, pp. 629-642.
  5. Kolecki J.: Wyznaczanie elementów orientacji zewnętrznej zdjęć naziemnych z wykorzystaniem obserwacji fotogrametrycznych i inercyjnych oraz satelitarnego systemu pozycjonowania. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
  6. Kolecki J., Kuras P.: Reliability of Terrestrial Image Geo-referencing using GPS and MEMS inertial measurement unit. International Calibration and Orientation Workshop EuroCOW 2012, Castelldefels, Spain, 2012.
  7. My3DScanner. [on-line:] http://www.my3dscanner.com/ [access: 17.12.2013].
  8. Snavely N., Seitz S.M., Szeliski R.: Modeling the World from Internet Photo Collections. International Journal of Computer Vision, vol. 80 (2), 2008, pp. 189-210.
  9. Ziobro J.: Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutów dla aerotriangulacji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, 2006, pp. 609-618.
  10. Ziobro J.: Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze kątów orientacji dla aerotriangulacji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 24, 2012, pp. 421-413.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu