BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caratozzolo Roberto (University of Messina)
Title
Financial Instruments and Innovative Entrepreneurship: New Perspectives for an Economic Restart
Instrumenty finansowe i innowacyjnej przedsiębiorczości: nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 371-379, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Instrumenty finansowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Źródła finansowania, Finansowanie społecznościowe
Financial instruments, Enterprise innovation, Source of financing, Crowdfunding
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przeanalizowano główne elementy niektórych nowych technik finansowych, niedawno uregulowanych w systemie włoskim, aby zwiększyć aktywność przedsiębiorczości i ożywić gospodarkę. Projektowanie/metodologia/podejście - Dokument analizuje, z prawnego punktu widzenia główne zasady innowacyjne start-upów, crowdfunding i pracy dla kapitału. Wyniki - Zainteresowanie nowymi technikami finansowania gospodarki realnej stopniowo wzrasta. Będą one skuteczne tylko za pomocą zharmonizowanego prawodawstwa europejskiego. Oryginalność/wartość - Celem artykułu jest opisanie skutków nowych technik finansowych zarówno na poziomie krajowym oraz międzynarodowy, a także na poziomie przedsiębiorstw i inwestorów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper analyzes the main elements of some new financial techniques, recently regulated in the Italian system to boost the entrepreneurial activity and the economic recovery. Design/methodology/approach - The paper examines, from a legal perspective, the main rules of innovative start-ups, equity crowdfunding and work for equity. Findings - The new techniques for financing of real economy, are gradually increasing. They will be truly effective only by means of a harmonized European legislation. Originality/value - This paper aims to describe the effects of new financial techniques on both the national and international system, as well as on enterprises and investors. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aguilar L.A., Harnessing Crowdfunding to Help Small Business, While Protecting Investors, in: The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, October, 2013.
 2. Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, 2012.
 3. Avvertenza per gli investitori relativa alle insidie degli investimenti on line, www.esma.europa.eu/system/files/investor_ warning_-_it_0.pdf.
 4. Bollettinari A., Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella recente legislazione, in Nuovo Diritto delle Società, n. 2/2013.
 5. Caratozzolo R., La disciplina italiana dell'equity crowdfunding: tra incentivazione degli emittenti e tutela degli investitori, in: Riv. Trim. di Diritto dell'Economia, n. 4/2013.
 6. Communication from the Commission Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive grow, www. eur-lex.europa.eu.
 7. European Commission, Consultation document. Crowdfunding in the EU - Exploring the added value of potential EU action, 3 October 2013, http://ec.europa.eu/internal_market.
 8. European Commission, Green Paper. Long term financing of the European Community, Brussels, 25 March 2013, COM (2013) 150 Final, www.eur-lex.europa.eu.
 9. Ferrarini G., I costi dell'informazione societaria per le PMI: mercati alternativi, «crowdfunding» e mercati privati, in AGE, 2013.
 10. General Secretariat of the Council, European Council. Conclusions, 27/28 June 2013, Brussels, www.consilium. europa.eu.
 11. Hanks S., Online capital-raising by small companies in the USA after the JOBS Act compared to the same process in the European Union, in: Capital Markets Law Journal, n. 8.
 12. Le start-up innovative a vocazione sociale: analisi delle 71 imprese registrate al 30 giugno 2014, Department of Engineering Management, Politecnico di Milano, School of Management, 2014, www.economyup.it.
 13. Metrics of innovation: measuring the Italian gap - Occasional Paper, Series n. 168/2013, www.bancaditalia.it
 14. PierrakisC. , The Venture Crowd. Crowdfunding equity investment into business, 2012, www.nesta.org.uk.
 15. The Securities and Exchange Commission, 17 Parts 200, 227, www.sec.gov/rules/proposed.shtml.
 16. Troisi A., Il crowdfunding e mercato creditizio: profili regolamentari, in: Contratto e Impresa, n. 2/2014.
 17. Urbani A., I Servizi, le attività di investimento, e gli strumenti finanziari, in: AAVV. L'ordinamento Finanziario Italiano, a cura di F.Capriglione, Cedam, 2010.
 18. www.ec.europa.eu.
 19. www.esma.europa.eu/system/files/investor_warning_-_it_0.pdf.
 20. Vitali M.L., Equity Crowdfunding: la nuova frontiera della raccolta del capitale di rischio, in: Riv. Società, N. 2/3- 2014.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu